INICI / Porta a porta

El projecte

El 9/07/2021 l'Ajuntament va rebre la resolució del director de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) segons la qual se li concedeix una subvenció de 1.200.000 € per implantar la recollida porta a porta.

Aquesta subvenció s’ha obtingut en el marc de la convocatòria de subvencions aprovada mitjançant la Resolució TES/3484/2019, de 5 de desembre, per a la realització de projectes pilot de compra pública d'innovació en matèria de recollida selectiva de residus municipals. La finalitat principal d'aquesta subvenció és promoure la implantació de models de recollida selectiva de residus més eficients per assolir els objectius establerts en el PRECAT20 d'acord amb la normativa de la UE, aportant solucions innovadores als reptes plantejats. 

Segons les bases de la convocatòria d'ajuts l'actuació dels ens locals ha d'anar adreçada a l'obtenció d'un canvi de tendència en la recollida selectiva, amb l'objectiu d'avançar cap a un model personalitzat i de corresponsabilització. Per assolir aquest canvi de tendència, esdevé imprescindible la introducció de sistemes innovadors de recollida selectiva de residus mitjançant contractes que fomentin la innovació i estimulin la implementació de noves solucions tecnològiques o de servei. Per aquest motiu, els projectes pilot han d'incorporar elements innovadors, establir objectius de prevenció i recollida selectiva i les actuacions per assolir-los, incorporar sistemes de pagament per generació, de manera que el productor dels residus pagui més com pitjor sigui el seu comportament vers la prevenció i la recollida selectiva. Els projectes han d'abastar la ciutadania, els comerços i els serveis, així com els altres residus assimilables a municipals, de l'àmbit territorial des de l'inici del projecte (han de preveure un període d'intercanvi d'opinions amb els productors dels residus municipals i assimilables) i durant tot el projecte, mitjançant l'establiment d'un canal de comunicació obert i bidireccional amb els generadors dels residus municipals que fomenti la cocreació. Així mateix, els projectes han d'incloure la gestió de la fracció orgànica, establir sistemes transparents dels resultats i dels costos i incorporar elements de compra verda i responsable.

El projecte presentat per l'Ajuntament i subvencionat per aquesta ordre d'ajuts consisteix a implantar la recollida porta a porta al municipi associada a un model de taxa justa de residus. La subvenció s'ha d'executar en un termini de dos anys i en aquest apartat anirem informant de com avança el projecte i relacionant-hi totes les notícies publicades a la web municipal que hi facin referència.  

La recollida Porta a Porta a Manlleu

Últimes notícies del procés d'implantació del nou sistema de recollida selectiva a la ciutat

Mostra tots els elements