INICI / Fem Xarxa

4/1/2022

Obertes convocatòries de subvencions pel foment de la contractació i ocupació.

El Departament d’empresa i treball de la Generalitat de Catalunya ha obert convocatòries destinades a fomentar l’ocupació i la contractació de persones en situació d’atur.

A la documentació adjunta hi podeu veure dues infografies explicatives de les dues convocatòries

 

Una convocatòria destinada  a la contractació laboral de persones de 30 i més anys, on les accions subvencionables són els contractes indefinits i els contractes temporals amb una durada mínima de 12 mesos.  Les persones beneficiàries són les entitats sense ànim de lucre, així com les associacions i fundacions, les cooperatives de treball associat i les persones físiques o jurídiques privades, i les comunitats de béns, amb capacitat per subscriure, com empresàries, un contracte de treball.

També s’han obert unes altres convocatòries destinades a la contractació de persones joves en situació d’atur. Les entitats beneficiàries en aquest cas són les mateixes que l’apartat anterior però queden excloses les persones jurídiques privades sense ànim de lucre (associacions i fundacions). Per una banda, hi ha una convocatòria especifica pels contractes de qualsevol de les modalitats de contractació labora vigents, excepte el contracte en pràctiques i el contracte de formació i aprenentatge i amb una durada mínima d’un any en jornada a temps complet. I per una altra banda, convocatòria pels contractes de la modalitat en pràctiques i amb una durada mínima d’un any en jornada a temps complert.

La referència utilitzada en la determinació de la quantia per les tres convocatòries anteriors, és el salari mínim interprofessional pel 2021 resultant la quantia del mòdul econòmic mensual de 1.473,71 euros.

Cada una de les convocatòries té els seus requisits i condicions especifiques. Per més informació concreta podeu consultar a https://www.manlleu.cat/ope/subvencions o enviar email a empresa@manlleu.cat o trucar al 937827162.

Foto ocupacio

Foto ocupacio

Imatges relacionades

  • INFOGRAFIA subvenció CONTRACTACIÓ JOVES.jpg
  • INFOGRAFIA subvenció CONTRACTACIÓ PESONES DE 30 ANYS I MÉS.jpg

Comparteix