INICI /

El Pla d’acció de desenvolupament local de Manlleu i àrea de relació territorial és un document que recull i concreta les actuacions, agrupades en eixos estratègics, programes i projectes, que han de desenvolupar-se en matèria de desenvolupament local durant el període 2020-2024.

La redacció del document ha estat impulsada pel personal tècnic de l’Oficina de Promoció Econòmica (OPE) de l’Ajuntament de Manlleu. Això no obstant, el contingut del mateix és una síntesi de diversos documents de caràcter estratègic existents i elaborats de manera participada mitjançant processos de coconstrucció públicoprivada i que han estat racionalitzats en un únic document de referència.

Aquest document resultant, el Pla d’acció de desenvolupament local de Manlleu i àrea de relació territorial, té com a objectiu central generar oportunitats i donar resposta a les necessitats de les persones, les empreses i el territori amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida i el benestar social de les poblacions locals, crear ocupació de qualitat i diversificar l’activitat econòmica, en un marc de cooperació públicprivat a Manlleu i a la seva àrea de relació territorial.