Amb l’objectiu d’enfortir la pràctica esportiva no competitiva, amb una visió social, inclusiva i de treball en valors pels infants i joves de Manlleu, des de l’Àrea de Serveis a les Persones i Promoció econòmica de l’Ajuntament de Manlleu, on hi ha el Servei d’Esports, es posa en marxa l’ Escola Esportiva Municipal.


La complexa realitat de Manlleu ens ha portat a plantejar accions i projectes ambiciosos per atendre, de manera directe, necessitats detectades dins la població de Manlleu. És en aquest sentit que durant els darrers cursos hem anat treballant en la posada en marxa d’una oferta d’activitats esportives de qualitat, amb l’objectiu de formar en valors i en la diversitat esportiva existent, i sense una finalitat competitiva, on l’esport sigui el vehicle per treballar les mancances socials i esportives detectades. El nostre municipi té una important pràctica d'esport federat, que vehiculem a través de les entitats i clubs, però que es mostra insuficient davant la realitat i necessitat social manlleuenca.

 

 

Infografia Escola Esportiva Municipal