Oficina municipal d'informació al consumidor - OMIC

 

L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor, anomenada OMIC, és un servei gratuït de l'Ajuntament de Manlleu que té com a objectiu ajudar els ciutadans i ciutadanes de la ciutat de Manlleu, ja siguin consumidors, comerciants o usuaris, a conèixer els seus drets i deures en temes de consum. 

 

La tasca del personal de l’OMIC és el foment de la mediació i l’arbitratge com a mitjà de resolució de conflictes.

 

Quins serveis oferim?

 

  • Informació i assessorament sobre temes de consum de manera presencial, telefònica i telemàtica.
  • Tramitació de queixes i reclamacions dels consumidors residents a Manlleu o referents a establiments ubicats a Manlleu.
  • Conciliació entre les parts, mitjançant mediació, en cas de conflicte de consum.
  • Campanyes i accions formatives sobre consum a diversos col·lectius.
  • Recopilació, actualització i publicitació de documentació legislativa en matèria de consum.
  • Col·laboració amb els serveis d’atenció al client d’empreses en prevenció de problemàtiques que puguin sorgir. 
  • Lliurament de fulls de reclamació als comerços i informació sobre els seus drets i obligacions envers els consumidors i usuaris

Enllaços relacionats