INICI / POUM

El Pla d’ordenació urbanística municipal

El dimecres 27 de juny de 2023, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) va publicar l’acord d’aprovació definitiva del nou POUM de Manlleu.

Aquesta publicació marca l’entrada en vigor del nou planejament i l’obligat compliment de les disposicions sobre ordenació urbanística per part d’administracions i particulars.

L’any 2015 el Pla d’Ordenació Urbanística de Manlleu va quedar anul·lat per una sentència judicial. El 2016, es va iniciar el nou planejament que avui, 7 anys després, entra en vigor. La tramitació d’aquest POUM s’ha allargat en el temps per què s’han necessitat dues aprovacions inicials que havien d’incloure el corresponent informe d’inundabilitat. En la segona aprovació inicial es va presentar un informe d’inundabilitat molt més precís que el primer.

El passat 18 de gener de 2023, la Generalitat de Catalunya va fer l’aprovació definitiva del nou POUM i el 19 d’abril va donar llum verda al text refós.

El 27 de juny de 2023, amb la publicació al DOGC, el nou planejament va entrar en vigor.

 

S'inclou, a continuació, l'enllaç al Registre de planejament urbanístic de Catalunya que permet la consulta telemàtica i immediata dels documents que conformen l'instrument de planejament urbanístic aprovat, amb plena garantia d'autenticitat i integritat: RPUC - Registre de planejament urbanístic de Catalunya (gencat.cat)

RPUC - Registre de planejament urbanístic de Catalunya (gencat.cat)