INICI / Servei d’acollida, orientació, informació i tractament social

Servei d’acollida, orientació, informació i tractament social

Un equip de professionals ofereix atenció i ajuda a persones i famílies en risc d’exclusió social per millorar la seva qualitat de vida.
També informa de les prestacions a les quals poden accedir i dels tràmits a seguir.

Qui pot rebre aquest servei?

Totes les persones, especialment les  que estan en risc d’exclusió social,  com per exemple els següents col·lectius que  ateixen: 

Discapacitat física, intel·lectual o sensorial

Malalties mentals i malalties cròniques.

Manca d'habitatge o desestructuració familiar

Drogodependències i altres addiccions

Violència i delinqüència juvenils

Persones grans

Violència masclista i familiar

Discriminació o pobresa

Exclusió i urgència social

 

S'ha de pagar?  No 

Accés al formulari de contacte