INICI / Prestacions econòmiques d'urgència social

Prestacions econòmiques d'urgència social

Prestació econòmica puntual per a despeses urgents i bàsiques com: roba, menjar i allotjament.

Qui pot rebre aquest servei? Persones i famílies de la comarca d’Osona en greu risc d’exclusió social, i que, temporalment, no poden pagar les despeses familiars bàsiques. Normalment els ajuts van vinculats a un pla de millora de la situació familiar, que fa el tècnic social i la família.

S'ha de pagar? No

 

Accés al formulari de contacte