Diverses institucions i entitats de caràcter públic i privat vinculades a la salut, l’alimentació i l’esport treballen en un projecte conjunt de promoció de l’alimentació saludable, l’activitat física i la prevenció de l’obesitat infantil.

Amb el lema  "Fés-ho bé" es vol fer difusió de bones pràctiques en quant a l’alimentació saludable i l’activitat física a Osona. 

Els promotors fan servir el lema “A Osona ho fem bé tot l’any” per tal de  presentar les accions que es volen fer al llarg de tot l’any en base a tres eixos:

  1. Coordinar missatges de salut amb infografies i missatges sobre diferents temàtiques relacionades amb bons hàbits de salut
  2. Fer propostes de salut amb un mapa d’actius de la comarca d’Osona
  3. Fes-ho bé, una marca comuna per a les accions de salut per a joves i infants d’Osona que es puguin empènyer des de diferents àmbits

 

 

 

202203_infografia_feshobbe cartell.jpg

Infografies trimestrals

Dies mundials fes-ho bé

Documentació adjunta