INICI / TEMES / Informació / Notícies

L’Ajuntament fa pública la valoració tècnica dels resultats coincidint amb el Dia Internacional del Reciclatge.

L’1 de novembre passat, i entre les accions de l’estratègia municipal de lluita contra l’emergència climàtica, a Manlleu es va implantar el nou model de recollida de residus porta a porta a nivell domèstic, cinc mesos després que s’hagués fet també a nivell comercial. Aquest canvi de model ha estat un projecte de ciutat, doncs ha comptat des de l’inici amb el consens de tots els partits polítics amb representació a l’Ajuntament.

Des de primeres setmanes ja s’apuntava a un canvi molt positiu pel què fa a la producció i separació de residus, tendència que es consolida amb la valoració tècnica dels resultats obtinguts durant el primer mig any (novembre 2022 – abril 2023), els quals s’han comparat amb el mateix període de l’any anterior (novembre 2021 – abril 2022). Així doncs, la implantació del porta a porta ha permès:

  • Reduir en un 15,95% la producció de residus municipals, així s’ha passat de 1.230,97 a 1.034,65 g/hab.dia.
  • Assolir el 83,5% de recollida selectiva, cosa que significa un augment del 10,8% respecte a l’anterior sistema de recollida amb contenidors (72,7%).
  • Millorar substancialment la qualitat dels residus recollits (% impropis o residus barrejats), cosa que permet reduir els costos de tractament i augmentar les seves possibilitats de valorització. En el cas de l’orgànica els impropis s’han reduït del 10,60 al 0,60% i pel multiproducte la reducció ha estat del 48,05 al 17,54%.
  • Millorar la imatge de la via pública i alliberar espai per a d’altres usos. L’eliminació dels contenidors ha suposat una important reducció dels mobles i trastos vells abandonats al carrer (els abandonaments s’han reduït en un 55% i, en canvi, les sol·licituds de recollida a domicili han augmentat un 67%) i ha permès alliberar espai per a d’altres usos (illetes enjardinades, places d’aparcament...).

Des de l’Ajuntament i l’empresa adjudicatària s’estan duent a terme vàries accions per millorar encara més aquests resultats.

Amb motiu del Dia Internacional del Reciclatge felicitem a tota la població de Manlleu per la seva elevada participació en el nou model, sense la qual no s’obtindrien els excel·lents resultats que avui presentem.

Animem a tothom a continuar participant, SOBREN MOTIUS per reciclar més i millor!

La implantació de la recollida porta a porta compta amb el suport de l’Agència de Residus de Catalunya en el marc de la convocatòria d’ajuts aprovada mitjançant la Resolució TES/3484/2019 per a la realització de projectes pilot de compra pública d‘innovació en matèria de recollida selectiva de residus municipals i regulada per les bases aprovades per Resolució TES/2791/2019, de 28 d‘octubre.

Estadística 6m PaP

Documentació adjunta

Comparteix