INICI / TEMES / Informació / Notícies

Millorar la qualitat de l’aire ha de constituir un pilar fonamental en l’agenda de totes les administracions públiques, comptant amb la implicació dels agents econòmics i socials. Cal reconèixer i -sobretot- garantir, el dret a l’aire net, tant per protegir la salut de les persones com el medi ambient.

El passat mes de març es va celebrar la tercera Cimera per a la Qualitat de l’Aire, entesa com una nova passa per accelerar la millora de la qualitat de l’aire, participant per primer cop, a banda de les administracions, representants dels agents socials i econòmics, i estenent el seu abast a tot el territori català. En aquest sentit, els acords presos en aquesta Tercera Cimera per a la Qualitat de l’Aire conformaran el full de ruta per a la millora de la qualitat de l’aire i han de ser incorporats com a principis rectors del nou Pla de Millora de Qualitat de l’Aire de Catalunya.

El ple celebrat el passat dimarts, 29 de març, va aprovar l'adhesió als Acords de Qualitat de l’Aire de la Cimera Catalana impulsada pel Departament d’Acció Climàtica de GENCAT. A lapresentació de l'acord hi va assistir la regidora de Medi Ambient del'Ajuntament de Manlleu, Maite Anglada.  

Cadascuna de les administracions i organitzacions que adopten aquest Acord es comprometen a:
- Reduir, com a mínim, un 10 % les emissions de NOx i PM generades l’any 2025, prenent com a referència l’any 2019.
- Portar a terme les accions estructurals necessàries per accelerar la millora de la qualitat de l’aire i tendir, progressivament, a assolir els nivells que recomana la OMS.
- Donar continuïtat a les estratègies coordinades d’informació, sensibilització i educació ambiental per implicar a la ciutadania i a la industria per tal que esdevingui un agent actiu i compromès en la modificació dels hàbits que tenen incidència en la qualitat de l’aire i en la seva salut, vetllant per una transició justa que no deixi ningú enrere.
- Donar suport a la recerca i promoure el coneixement de les causes i el comportament de la contaminació atmosfèrica a Catalunya, així com el seu impacte sobre la salut.
- Adequar, si fos necessari, les planificacions i normatives al que estableix aquest acord.

 

Trobareu el pdf amb l'Acord per a la Qualitat de l'Aire adjunt al final de la notícia.

220323 Foto grup_acord_qualitat_aire.JPEG

Documentació adjunta

Comparteix