INICI / TEMES / Informació / Notícies

Els treballs forestals tindran una durada aproximada de 15 dies i tot seguit s’iniciaran les tasques de plantació. El cost total de l’actuació és de 14.520,00€ i s’ha finançat parcialment amb un ajut de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA)

El passat 28 d’octubre es va iniciar una actuació de manteniment i conservació de la llera del riu Ter que coincideix amb el nucli urbà de Manlleu. Aquesta actuació es farà al marge esquerre, és a dir, a la banda del passeig del Ter. Els treballs a realitzar són de tipus forestal i es localitzen en un tram de 2,3 km, situat entre la resclosa de la Teula (inici canal industrial) i l’Embarcador del Ter.

L’objectiu de l’actuació és la retirada de vegetació que pugui obstaculitzar el pas de l’aigua (ja sigui per la seva densitat i/o per la seva capacitat invasora), la retirada d’arbres morts o de brancatge excessiu, així com la retirada d’aquells elements naturals, sediments o arrossegaments vegetals, que puguin reduir la capacitat de desguàs del llit. També es preveu la plantació d’arbres i arbustos autòctons, com ara el vern (Alnus glutinosa), la sarga (Salix elaeagnos) i saulic (Salix purpurea).

211102 Treballs llera 2.jpg

Comparteix