INICI / TEMES / Informació / Notícies

RESOLUCIONS DE GOVERN:

S’aprova amb els vots a favor d’ERC, JxCAT, PSC i N/A i abstenció de la CUP:

• Denominar carrer de Joaquim Vivas i Llorens el vial que baixa des de l'Hospital de Sant Jaume de Manlleu fins a la Ctra. d'Olot

El senyor Joaquim Vivas i Llorens, que va exercir de batlle durant la legislatura 1999-2003, va contribuït generosament a la ciutat aportant la seva constant dedicació i els seus valors de manera altruista, i va mostrant sempre una tenaç vocació de servei públic; s’ha de fer menció especial a la seva aportació a l’Hospital de Sant Jaume, que no seria el què és sense l’esforç que ell hi va esmerçar. És per aquests motius que, es considera oportú que el vial conegut com “baixada de l’Hospital” es denomini oficialment “Carrer de Joaquim Vivas i Llorens”.


S’aprova per unanimitat:

• Rectificació de l'inventari general de béns i drets de l'Ajuntament de Manlleu tancat a 31 de maig de 2021

s’han actualitzat cadascuna de les classificacions incloses en els 4 llibres en què està desglossat actualment l’inventari municipal:

• Llibre A: béns, drets i obligacions de l’ens local
• Llibre B: els afectes al patrimoni públic del sòl
• Llibre C: els afectes al patrimoni historicoartístic
• Llibre E: els cedits a altres administracions o a particulars però revertibles a l’ens local
l’Àrea de Serveis Territorials, Medi Ambient i Habitatge de l’Ajuntament portarà a terme la regularització de la situació registral dels diversos edificis municipals que consten a dia d’avui inscrits com a solars en el Registre de la Propietat a través de les declaracions d’obra nova a mesura que resulti possible d’acord amb la disponibilitat pressupostària, tècnica i material

 


Es dona compte

• Fets posteriors al tancament de l'exercici 2020. INT/10/2020

 


S’aprova per unanimitat

• Delegacions gestió i recaptació tributs ORGT.

Rectificar l’error material detectat en l’acord de delegació de la gestió i recaptació de tributs a l’ORGT de la Diputació de Barcelona, que ha estat aprovat per acords plenaris de data 25 de març i 18 de maig de 2021.

 


S’aprova amb els vots a favor d’ERC, JxCAT i N/A i abstenció del PSC i la CUP:

• Modificació del pressupost. Suplements de crèdit exp. 33/2021.

Aprovar l’expedient per a la modificació del pressupost mitjançant suplements de crèdit per import de 153.004,01 €, finançats amb càrrec al romanent líquid de tresoreria.

 


S’aprova amb els vots a favor d’ERC, JxCAT i N/A, abstenció del PSC i vot en contra de la CUP:

• Modificació del pressupost. Crèdits extraordinaris i suplements exp. 31/2021.
Aprovar l’expedient per a la modificació del pressupost mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdit per import de 149.723,47 €, finançats amb càrrec al romanent líquid de tresoreria.


S’aprova amb els vots a favor d’ERC, JxCAT, PSC i N/A i abstenció de la CUP:

• Aprovació de l'Ordenança de transparència i administració digital TIC/4/2021

L’Ajuntament té en vigor l'Ordenança de Transparència i Administració Electrònica, aprovada definitivament el passat dia 21/03/2017, la qual seguia el model d’Ordenança tipus elaborat pel Consorci Localret, però que en aquests moments cal revisar amb profunditat per adequar-la als recents canvis normatius. S’ha seguit novament la proposta elaborada pel Localret en aquest mateix sentit i que s’ajusta a aquestes novetats legals i s’hi ha incorporat alhora les precisions pròpies de la realitat de l’Ajuntament de Manlleu en aquesta matèria.

Es podrà consultar el text aprovat a: https://tramits.manlleu.cat/siac/Tablon.aspx?#p2S’aprova amb els vots a favor d’ERC, JxCAT, PSC i N/A i abstenció de la CUP:

• Aprovació inicial del Reglament d'ús i funcionament de l'aparcament municipal subterrani de la plaça Fra Bernadí de Manlleu. AST/151/2021

• Aprovació inicial del Reglament regulador del servei públic local d'aparcament en superfície controlat per parquímetres. AST/152/2021

Els reglaments dels dos punts anteriors es podran consultar a: https://tramits.manlleu.cat/siac/Tablon.aspx?#p2

 


 

S’aprova amb els vots a favor d’ERC, JxCAT, PSC i N/A i abstenció de la CUP:

• Aprovació de l'estudi de viabilitat econòmica previ a la tramitació de l'expedient del contracte de concessió del servei públic local d'aparcament al subsòl de la plaça Fra Bernadí i la gestió i explotació de l'aparcament en superfície controlat per parquímetres en determinades zones de la ciutat de Manlleu. AST/40/2021

L’estudi de viabilitat econòmica sobre l’explotació del servei públic local d’aparcament conclou que és inviable la seva gestió directa pel propi ajuntament i, en canvi, és viable si es gestiona de manera indirecta a través d’un contracte administratiu de concessió de serveis.S’aprova amb els vots a favor d’ERC, JxCAT, PSC i N/A i vot en contra de la CUP:

• Segona aprovació inicial del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM).

S’aprova notificar l’acord de resolució de les al·legacions a les persones interessades que les van presentar, amb una còpia de l’informe tècnic que serveix de motivació a les mateixes.
S’aprova inicialment, per segona vegada, el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), d’iniciativa pública i que formula l’Ajuntament de Manlleu, com a instrument d’ordenació urbanística integral del terme municipal que ha de substituir el vigent PGOU (DOGC núm. 1065, de 7.11.1988), el qual es formalitza en els següents documents:

01. Memòria informativa.
02. Memòria d’ordenació.
03. Memòria social.
04. Plànols d’informació.
05. Plànols d’ordenació.
06. Normativa.
07. Catàleg de béns protegits.
08. Estudi d’avaluació de la mobilitat generada.
09. Documents ambientals (estudi ambiental estratègic).
10. Agenda i avaluació econòmica i financera de les actuacions a desenvolupar. Informe de sostenibilitat econòmica.
11. Estudi d’inundabilitat de detall 2D.
12. Estudi d’identificació de riscos geològics.
13. Resum comprensiu.
14. Informe de les al·legacions presentades a la primera aprovació inicial.

En breu es podrà consultar tota la documentació a https://www.manlleu.cat/urbanisme/poum.htm

 


S’aprova per unanimitat

Adhesió a la declaració institucional de la Generalitat de Catalunya del 17 de maig de 2021. Dia internacional contra la LGTBIFÒBIA.

Podeu trobar el text de la declaració al document adjunts d’aquest enllaç: https://www.manlleu.cat/pl183/temes/informacio/noticies/id1440/convocatoria-de-sessio-ordinaria-del-ple-de-l-ajuntament.htm


INFORMACIÓ DE REGIDORIES

 

Govern Obert, Atenció Ciutadana, Salut Pública i Consum - M. Josep Palomar
La regidora recorda que el proper dijous, 1 de juliol, es farà una marató de vacunació contra la covid-19. Està adreçada a les franges d’edat amb vacunació oberta i per participar-hi cal pertànyer a l’Àrea Bàsica de Salut (ABS), no haver rebut cap dosi de la vacuna, no tenir cap cita programada i no haver passat la Covid en els últims 6 mesos. Només caldrà presentar-se al lloc de vacunació i identificar-se amb la targeta sanitària o un document acreditatiu. Es farà al casal cívic Frederica Montseny horari de 9 a 13h i de 15 a 19h

 

Regidor d’Hisenda i Esports – Eduard Robles
El regidor informa que s’han realitzat ja reunions de coordinació amb l’entitat Fes-te Jove que està treballant ja en la organització de la Fes-te Jove 2021 que enguany coincideix amb la celebració del 20è aniversari de l’entitat.
El regidor explica també que aquest mes d’agost es farà la cloenda del procés participatiu que s’ha realitzat amb joves de Manlleu en el marc de l’espai d’aloscents i on s’ha decidit invertir 5.000€ en un espai de parkour al passeig del Ter.
Per acabar el regidor comenta que s’està treballant amb Esports i Participació Ciutadana el projecte de reforma de l’skatepark de Manlleu.

 

Recursos Humans – Lluïsa Bautista
La regidora explica que s’està treballant en la creació de 2 places: tècnic/a habitatge i la plaça d’inspector d’obres.
S’està treballant amb el reglament del teletreball, aquesta setmana es reuniexn amb la comissío amb l’objectiu de passar per mesa de negociació al setembre.

 

Medi Ambient i Pagesia - Maite Anglada
La regidora explica que es va presentar el nou recorregut virtual de l’Arborètum, inaugurat el passat 13de juny. Tothom pot gaudir-lo descarregant-se l’App Mobil History Map i buscant la paraula “el Ter”. Es tracta d’anar recorrent l’espai per descobrir totes les informacions i curiositats que l’App té entrades (vegetació, fauna, història, curiositats sobre l’aigua i el riu Ter i prosa i poesia inspirada en aquest tema). A tres punts de l’arborètum s’han col·locat fitons que informen d’aquest recorregut. El projecte ha estat possible gràcies a un ajut de Diputació de Barcelona del catàleg 2020 i al treball de l’alumnat de 3r d’ESO de l’Institut del Ter com a servei comunitari durant tot el curs escolar.
La regidora explica també que s’està realitzant una campanya per potenciar el reciclatge dels envasos de vidre al sector de la restauració. Es fan visites als establiments de la restauració per informar-los de l’obligatorietat de reciclar el vidre i oferir-los cubells gratuïts per facilitar-los la separació. La campanya la finança totalment ECOVIDRIO i no té cost per l’Ajuntament.
A nivell de recollida de trastos la regidora comenta que s’ha signat un contracte amb la Fundació Tac Osona per reforçar el servei de recollida de trastos abandonats entre el 21/06 i el 31/12.

Per últim la regidora explica que s’han adjudicat els treballs de construcció del punt de càrrega VE davant la deixalleria i que el punt ha d’estar en funcionament l’1 d’agost.

 

Esports - Aleix Estrada
El regidor vol, en primer lloc, posar en valor i reconèixer la gran tasca de les entitats esportives del municipi. Destaca l’ascens de l’equip masculí del Club Patí Manlleu a l’OK Lliga al que es sumen els bons resultats de l’equip femení i l’obtenció del títol de la Copa de la reina. El regidor menciona també la bona feina feta per altres clubs i entitats com el Bàsquet Manlleu i en especial el seu equip cadet femení, l’AEC Manlleu pel cadet A i el CEFS Manlleu que té 4 equips que han aconseguit pujar de categoria i estan pendents d’un 5è.

El regidor comenta també que s’ha publicat el catàleg d’extraescolars per primària i secundària i que aquest inclou una part important d’activitats esportives, aquest catàleg es treballa des d’educació i conjuntament amb Xarxampa a qui el regidor agraeix la feina feta i en destaca l’augment d’activitats a nivell quantitatiu i també qualitatiu incorporant activitats com esgrima, escacs i rugby, diversificant així encara més l’oferta d’extraescolars.
Per acabar, el regidor recorda que el dia 9 de juliol, la Piscina coberta Municipal de Manlleu oferirà la possibilitat de realitzar un bateig de submarinisme i que encara queden places.

 

Educació, Igualtat i Gent Gran – Rafa Cuenca
El regidor comenta que s’ha publicat el catàleg d’extraescolars que és un referent a nivell català en activitats conjuntes i de lluita contra la segregació.
El regidor explica en referència a la Pre inscripció del curs 21-22 es manté el nombre de línies a P3 (10) i 1r d’ESO (9). Pel curs 21-22 la reducció de ràtio a 22 alumnes serà efectiva de P3 a 6è de primària i les places reservades per a alumnes de necessitats especials quedaran bloquejades durant tot el curs. El curs 20-21 ha tingut una matrícula viva fins el mes de març de 56 alumnes, per això és important el bloqueig de les places de necessitats especials. Com a resum de la preinscripció a P3 destacar que han quedat 5 sol·licituds sense assignar en primera opció i un total de 15 vacants ordinàries i 5 vacants de necessitats especials. Pel que fa a la preinscripció de 1r d’ESO han quedat 26 sol·licituds sense assignar en primera opció i 27 vacants.
Finalment el regidor agraeix a tota la comunitat educativa i en especial als equips directius per mantenir les escoles obertes en un curs especialment complicat.

 

Cultura – Eva Font
La regidora destaca el volum d’activitat cultural que es podrà trobar a Manlleu durant el més de juliol. Del 2 al 25 de juliol es celebrarà la 2a edició del cicle Viu Manlleu! diferents propostes culturals en diferents espais i per a diferents públics. També torna el Teatre d’estiu del Museu del Ter amb “Novè 2a” que s’estrenarà el divendres 9 de juliol i estarà en cartell fins al 7 d’agost, cada divendres i dissabte.
La regidora comenta també que tindrem una àmplia oferta de cinema, del 6 a l’11 de juliol amb el Manlleu Film Festival i els dimecres de juliol amb el Festival de Cinema a la fresca als Jardins de Can Puget.
A banda d’aquestes activitats, les entitats manlleuenques programen també teatre a l’Espai Rusiñol, sardanes a la plaça els divendres, un concert de la Coral Regina o un cercavila de gegants entre d’altres. A la web entradesmanlleu.cat hi ha informació de tots els actes que necessiten reserva prèvia.

 

Arnau Rovira – Seguretat Ciutadana i Civisme
El regidor explica que continuen treballant en el marc del Pla Manlleu, pla conjunt amb Mossos d’Esquadra, que està permetent fer detencions lligades amb els fets delictius ocorreguts a Manlleu. S’han realitzat de moment 32 detencions a les que cal sumar-n’hi 11 més per requeriments d’altres cossos policials. Moltes d’aquestes detencions s’han fet in fraganti quan s’estaven cometent els delictes. El regidor comenta que les últimes dues setmanes sembla que els delictes s’han estancat i es continua treballant amb totes les eines disponibles per reduir el nombre de delictes a la ciutat.

El regidor comenta també que s’han realitzat estudis de velocitat a l’avinguda Puigmal i a la carretera d’Olot i s’estan estudiant mesures pedagògiques per què els vehicles disminueixin la velocitat.

211231 imatge_plens.jpg

Imatges relacionades

  • Modificació del pressupost. Crèdits extraordinaris i suplements exp. 31_2021.png
  • Modificació del pressupost.  Suplements de crèdit exp. 33_2021.jpg

Comparteix