INICI /

Tal i com estableix l'Ordenança de Transparència i Administració digital de l'Ajuntament:

 

TÍTOL III. INSTRUMENTS PER A L'ACCÉS ELECTRÒNIC A L'AJUNTAMENT DE MANLLEU

 

Article 21. Seu electrònica

 

9. La seu electrònica ha d'estar disponible tots els dies de l’any i durant les vint-i-quatre hores del dia. 

10. Quan per raons tècniques es prevegi que la seu electrònica no ha d'estar estar operativa l'Ajuntament de Manlleu ho ha d’anunciar amb el màxim d’antelació possible a la pròpia seu i pels canals alternatius de consulta existents.
11. Quan una incidència tècnica impossibiliti el funcionament ordinari de la seu electrònica, l'Ajuntament de Manlleu pot determinar l'ampliació dels terminis no vençuts.
12. L'Ajuntament de Manlleu ha de publicar a la seu electrònica tant la incidència tècnica com l'ampliació que s'hagi determinat i, en el seu cas, els sistemes alternatius que es puguin utilitzar. La impressió del missatge que visualitzi ha de servir com a constància documental de la incidència.

 

 

En aquesta pàgina podeu consultar els informes de talls de servei de la seu electrònica de l'Ajuntament  https://tramits.manlleu.cat