18/1/2023

Publicades les bases reguladores i la convocatòria d’ajuts per a les beques del Pla formatiu en habilitats empresarials de les Indústries Culturals i Creatives

El Ministeri de Cultura i Esport ha aprovat l’Ordre CUD/1367/2022 que estableix les bases reguladores per a la concessió d’ajuts públics a les beques del Pla formatiu en habilitats empresarials de les indústries culturals i creatives i n’aprova la convocatòria corresponent a l’any 2023, en el marc del Component 24 “Revalorització de la indústria cultural” del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat amb fons europeus Next Generation.

Les beques permetran cursar estudis de màster universitari i expert universitari relacionat amb les indústries culturals i creatives en universitats i centres educatius espanyols, de caràcter presencial o mixt (presencial i online). El seu contingut ha d’incloure alguna de les següents disciplines o àmbits de coneixement: jurídic, empresarial, digital, estratègia, màrqueting i comunicació, recursos humans, finances i fiscalitat i gestió cultural.  

Per màster i expert universitari s’entendrà qualsevol estudi de postgrau universitari que rebi aquesta denominació i que compti amb un mínim de 60 i 40 ECTS, respectivament, o que disposin d’una càrrega horària equivalent.  

 

Beneficiaris: 

Seran beneficiàries d’aquests ajuts les persones físiques, de nacionalitat espanyola o de qualsevol Estat membre de la UE o dels Estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu i tinguin residència fiscal permanent en territori espanyol.  

 

Entitats col·laboradores: 

Mitjançant convocatòria pel procediment en règim de concurrència competitiva, es seleccionarà una entitat col·laboradora que realitzarà les següents funcions: 

  • Comunicació i difusió del Pla formatiu, amb accions dirigides tant a entitats educatives com als possibles interessats a optar a les beques convocades.  
  • Atenció al públic i assistència tècnica per a la presentació i subsanació de les sol·licituds i posterior justificació dels beneficiaris 
  • Comprovació prèvia dels documents presentats pels sol·licitants 
  • Presentació d’un informe tècnic de pre-valoració de les candidatures presentades per a facilitar la feina de la Comissió d’Estudi i Valoració.  
  • Realització dels pagaments als beneficiaris, justificar l’entrega dels fons percebuts i entregar la justificació presentada pels beneficiaris. 

 

Pressupost: 

La quantia màxima destinada a finançar el Pla formatiu en habilitats empresarials de les indústries cultural és de 3.500.000 euros, dels quals 3.185.000 corresponen específicament al pagament de beques i 315.000 euros a la compensació econòmica que rebrà l’entitat col·laboradora per les funcions que exerceixi en el procés.  

En cap cas es podrà superar el 80% del cost total del programa formatiu ni 20.000 euros per beneficiari. La dotació econòmica està destinada a satisfer les despeses de matrícula i altres taxes obligatòries a la universitat o centre educatiu.  

 

Termini de presentació de sol·licituds: 

El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà el 17 d’abril de 2023 i finalitzarà el 16 de juny de 2023 a les 14:00 h.  

 

Termini d’execució: 

El període de gaudiment dels ajuts vindrà determinat pel calendari de la universitat o centre educatiu. En tot cas, aquest període haurà d’estar comprès entre l’1 de gener de 2023 i el 31 de juliol de 2024 

 

Sol·licituds: 

Les sol·licituds es presentaran mitjançant el formulari electrònic disponible a la seu electrònica del Ministeri de Cultura i Esport. Les sol·licituds s’hauran de presentar exclusivament a través de la seu electrònica d’aquest Ministeri. 

Cada interessat podrà presentar una única sol·licitud corresponent a un únic programa formatiu. 

551-431_carrusel-calendari.jpg_191393041.jpg

Enllaços relacionats

Comparteix