INICI / PAESC

Pla d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima

El canvi climàtic és un dels majors reptes als quals ens enfrontem. Les emissions de gasos d’efecte hivernacle associades a l’ús de combustibles fòssils en són la causa principal. Les conseqüències que tot just comencem a percebre ens afecten en tots els àmbits i és urgent actuar, tant per reduir les emissions i evitar augments de temperatura superiors a 1,5oC com per adaptar-nos als impactes que ja hi ha i als que es preveuen.

Amb l’objectiu d’assolir la neutralitat en carboni l’any 2050, és a dir, tenir un balanç net de zero emissions, Manlleu ha establert el Pla de Transició Energètica (PTE).

La redacció del present pla, amb horitzó 2030, forma part del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima i s’ajusta al "Pacte d'alcaldes i alcaldesses per al clima i l’energia" de la UE i segueix la metodologia establerta des de l’Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona.

 

Aquest pla 2021-2030 de Manlleu consta de 36 accions. El seguiment d’aquest es farà d’acord amb els formularis i metodologies desenvolupades per l’Oficina del Pacte dels Alcaldes. El seguiment es farà cada dos anys i caldrà determinar l’estat d’implementació de cadascuna de les 36 accions que es plantegen per aquest PTE, el seu grau d’execució i del seu cost.

 

Pel que fa a les accions del PTE, 8 corresponen al sector d’edificis municipals, 2 al sector terciari, 4 al sector residencial, 1 a l’enllumenat públic, 2 a la flota municipal, 1 al transport públic, 6 al transport privat, 5 a la producció local d’energia i 7 al sector residus i altres. Del total d’aquestes accions, , 11 estan ja en curs i 25 no iniciades, pel que en total hi ha un 31% de les accions iniciades.

Donat que les emissions de l'àmbit de compromís del PTE al 2005 són de 814.168 tCO2 es proposen 7 eixos d’acció que han de permetre la reducció de 26.921 tCO2, permetent la reducció total del 55,3% d'emissions respecte el 2005.

 

La implementació de les 36 accions suposarà una reducció total de 26.921 tCO2e, la qual cosa suposa un 55,3% d'emissions respecte el 2005. El cost total de l’aplicació del Pla és de 13.131.865 €.

Amb la finalitat de fomentar la participació activa del conjunt d'agents locals (ciutadania, entitats de el teixit econòmic i social, sector mediambiental ...), una de les accions plantejades al present PTE és la creació de la Assemblea o Taula ciutadana de canvi climàtic a Manlleu, per impulsar les actuacions del present PTE i incrementar la sensibilització de la ciutadania en aquest àmbit, els representants de la qual també formaran part del Consell Sectorial de l’Agenda 2030 Manlleu.

 

L'Ajuntament de Manlleu compta amb el suport de diversos organismes per al desenvolupament i implementació del present Pla, que prové d’organismes supramunicipals com la Diputació de Barcelona, l'ALEO, l’ICAEN, l'IDAE entre altres

Imatges relacionades

  • Garantir l’eficiència energètica.png

Enllaços relacionats