Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Logotip de l'Ajuntament de Manlleu Logotip de l'Ajuntament de Manlleu

El projecte de Catàleg pretén millorar el coneixement de recursos i serveis adreçats a la infància i l’adolescència amb l’objectiu d’aconseguir actuacions més eficaces en la prevenció i l’atenció de situacions de risc.

Es vol aconseguir que els Serveis socials bàsics, als serveis educatius i la resta de serveis del municipi en facin ús i l’introdueixin com un recurs més dins les actuacions professionals diàries.

  • * Camps obligatoris

D’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades seran incorporades a un fitxer automatitzat per tal de donar resposta a la sol·licitud que ha presentat. El responsable del fitxer és l’AJUNTAMENT DE MANLLEU i podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals presencialment, mitjançant comunicació escrita i adjuntant fotocòpia del DNI i la documentació complementària, si s’escau, a la seu de l’Ajuntament (plaça Fra Bernadí, 6, de Manlleu), o bé mitjançant el formulari electrònic que es troba a l’apartat dels tràmits de l’Ajuntament (l’Ajuntament a un clic): http://tramits.manlleu.cat

Autoritzo a l'ajuntament de Manlleu a trametrem informació de les seves activitats, incloent per mitjans electrònics.

 


Data de modificació: 03/05/2017 17:25:08

Amb la col·laboració de:
  • Logo de la Diputació de Barcelona

manlleu, capital del Ter