Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Logotip de l'Ajuntament de Manlleu Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Cerca
[Tancar]
Podeu contactar amb nosaltres a arxiu@manlleu.cat 
 

Fons històric

El fons de l'arxiu històric de l'Ajuntament de Manlleu té un volum aproximat de 400 metres lineals i integra documents dels anys 1856 al 2003

Actualment el fons històric de l'Ajuntament es troba cedit en comodat a l'Arxiu Comarcal d'Osona.

Per consultes del fons històric cal contactar amb l'Arxiu Comarcal d'Osona

Arxiu comarcal d´Osona  

Arxius en línia


Arxiu administratiu

Arxiu administratiu

L’arxiu administratiu es l’encarregat de la gestió, el tractament i la custòdia de la  documentació que generen els diferents serveis de l’ajuntament, així com la documentació dels organismes i ens dependents. Alhora garanteix el dret d’accés dels ciutadans als expedients i documents d’acord amb el que estableix el Reglament del Servei d’Arxiu i la legislació vigent en cada moment.


Fons fotogràfic Carles Molist

Fons Carles Molist

Data de modificació: 15/07/2016 12:13:33

Amb la col·laboració de:
  • Logo de la Diputació de Barcelona

manlleu, capital del Ter