Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Logotip de l'Ajuntament de Manlleu Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Cerca
[Tancar]

La coordinadora de l’Àrea de Serveis a les Persones i Promoció Econòmica és conscient que la qualitat en les activitats que es porten a terme és un factor primordial per al seu desenvolupament i continuïtat, per la qual cosa assumeix la responsabilitat de definir, implantar i mantenir una política de qualitat adequada a les necessitats i expectatives de Manlleu i dels nostres usuaris.

Aquesta política de qualitat es fonamenta en els punts següents:

  • La missió de l’OPE és gestionar de la manera més eficient i eficaç possible els recursos públics a partir de la planificació i desenvolupament de polítiques estratègiques que preparin la ciutat per al futur i que la producció de serveis doni resposta a les necessitats que els ciutadans es mereixen i exigeixen.
  • L’OPE fa temps que està treballant en projectes que generin el creixement i la ocupació al territori. El coneixement i la innovació han passat a ser els motors del creixement sostenible i és indispensable construir una societat de la informació plenament integradora. D’aquesta manera el nostre objectiu és fomentar i facilitar la generalització de la innovació i l’aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació en els serveis públics, a les persones treballadores i emprenedores i a les llars.
  • Els serveis que oferim a l’OPE tenen com objectius aconseguir una ciutat compacta i equilibrada des dels diferents àmbits d’actuació, promoure un creixement econòmic sostenible, afavorir l’equilibri social i potenciar la millora de la qualitat de vida de la ciutadania.

Per aconseguir-ho l’OPE treballa des de diferents serveis:

- El Servei de Formació i Ocupació que treballa per millorar l’ocupabilitat de les persones a travésper la formació de treballadors i empresaris, assessorant i orientant a persones en la recerca de feina, ajudant a les empreses amb les ofertes ...

- El Servei d’empresa que treballa per a la creació i consolidació de noves empreses que facin que el teixit empresarial sigui més fort i generi llocs de treball ...

  • Es vol fer possible una organització administrativa cada cop més eficaç i compromesa en la gestió de serveis donant resposta amb una actitud innovadora a les necessitats del municipi i de la ciutadania.
  • El nostre servei, la gestió del qual integra un sistema de qualitat propi, es compromet en avançar cap a la millora contínua. Aquest sistema de gestió de la qualitat forma part de l’essència del servei de l’OPE: oferir un servei de qualitat i a lavegada una gestió correcta dels recursos disponibles.
  • L’esforç del nostre servei es recolza en el seu equip humà, el qual es compromet a avançar i treballar per assolir les fites de qualitat. Aquest equip humà és el capital més valuós perquè és la força que ens ha de permetre assumir nous i constants reptes.
  • Mitjançant el sistema de gestió de la qualitat ISO 9001:15, l’OPE vol adquirir el compromís de satisfer les necessitats i expectatives de tots els nostres usuaris i dels ciutadans en general tenint en compte els requisits legals i reglamentaris que li apliquin.
  • Aquest compromís per a la qualitat és el camí més segur per aconseguir un impacte social important i tenir el reconeixement de la feina ben feta. Aquests són els indicadors del nostre èxit i la guia que marca els nostres objectius.

Signatura:

 

signatura qualitat

 

Data: 03/12/2016

Imatges relacionades

qualitat.jpg

Documentació adjunta

Data de modificació: 17/06/2020 13:00:28

Amb la col·laboració de:
  • Logo de la Diputació de Barcelona

manlleu, capital del Ter