Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Logotip de l'Ajuntament de Manlleu Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Cerca
[Tancar]

 

Aquests són els programes que l'Ajuntament de Manlleu periòdicament posa en marxa per tal de millorar l'ocupabilitat de la seva població.

 


Treball als barris

L’objectiu és afavorir l’accés de les persones desocupades al mercat laboral, a través de programes que milloren la seva formació, capacitats bàsiques, ocupabilitat i, en definitiva, millorar les seves condicions de vida i garantir la cohesió social del territori.

Qui hi pot participar?

Persones desocupades apuntades com a demandants d’ocupació a l’Oficina de Treball de la Generalitat, interessades en treballar o formar-se en els diferents àmbits i programes que es convoquen.

Com funciona ?

Un cop aprovada la sol·licitud del projecte, se’n posa en marxa l‘execució amb la contractació de les persones que participaran en cadascuna de les accions.
Quan comença?

Depèn de les dates que estableix el SOC. Les persones que hi estiguin interessades hauran de demanar informació directament al personal del Servei d’Ocupació de l’OPE. 

+ informació: Accions del Programa Treball als barris

 

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el marc del Projecte Treball als Barris

 

Logos sub

 

 

 


Fem Ocupació per a joves

Un programa innovador que promou actuacions per afavorir la inserció laboral de les persones joves i atendre les necessitats reals de les empreses.

Per a les empreses:

- Subvenció del contracte laboral. El SOC subvenciona 6 mesos del contracte de treball amb la part proporcional del Salari Mínim Interprofessional. La resta del salari fins al que marca el conveni i la seguretat social ho paga l’empresa. Pot ser de qualsevol modalitat contractual a jornada completa o parcial. És compatible amb incentius fiscals i bonificacions de la seguretat social.

- Formació adaptada al lloc de treball. Permet formar a mida de les necessitats de cada empresa a joves. Pot ser una formació abans o durant la contractació. La pròpia empresa pot ser la formadora.

Per a les persones joves:

Joves d’entre 18 i 29 anys que no estiguin treballant ni estudiant. Hagin finalitzat l’ESO, el batxillerat o un CFGM. S’ofereix:

- Contracte de treball de mínim 6 mesos de durada. Pot ser de qualsevol modalitat contractual a jornada completa o parcial.

- Formació adaptada al lloc de treball, la durada de la qual pot ser d’entre 90 i 150 hores. Pot ser una formació abans o durant la contractació.

- Orientació i acompanyament en el procés de contractació i formació.

 

Contacta amb el Servei d’Ocupació de l’OPE.

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Servei Públic d’Ocupació Estatal del Ministeri d’Ocupació i Seguretat, d’acord amb el Programa “Fem Ocupació per a Joves”, regulat per l’Ordre EMO/256/2015, de 5 d’agost, modificada per l’Ordre TSF/212/2016, de 29 de juliol, i la Resolució TSF/1910/2016, de 29 de juliol.

Logos sub

 

 


Programa 30 Plus

 30 plus junt

Un programa innovador que promou la inserció laboral de persones en situació d’atur de més de 30 anys i atendre les necessitats reals de les empreses.

En aquests moments hi ha actives dues edicions del programa:

Programa 30 Plus 2017

Per a les empreses:
- Subvenció del Salari Mínim Interprofessional per jornada completa (707,70 euros, 2017) o la part proporcional a temps parcial. El contracte ha de ser mínim de 6 - 9 mesos mitjançant qualsevol modalitat. La jornada laboral podrà ser a temps complet o a temps parcial, no inferior al 50% de la jornada ordinària.

- És compatible amb incentius fiscals i bonificacions en les quotes de la Seguretat Social.

- Formació a mida adaptada al lloc de treball. La pot impartir la pròpia empresa o bé una altra entitat. La durada pot ser d’entre 60 i 150 hores. Pot ser una formació abans o durant la contractació.

- Acompanyament en tot el procés de contractació i post-contractació.

 Per a les persones.
30 anys o més i que estiguin en situació d’atur. S’ofereix:

- Contracte de treball de 6 – 9 mesos de durada. Pot ser de qualsevol modalitat contractual a jornada completa o parcial.

- Formació adaptada al lloc de treball, la durada de la qual pot ser d’entre 60 i 150 hores. Pot ser una formació abans o durant la contractació.

- Orientació i acompanyament en el procés de contractació i formació. 

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal en el marc del Programa 30 Plus, regulat per ORDRE TSF/284/2016, de 24 d'octubre. Les persones participants han de desenvolupar obligatòriament les actuacions de formació, orientació i contracte de treball.
Logos sub

 

 

 

Programa 30 Plus 2018

 Per a les empreses:
- Subvenció del Salari Mínim Interprofessional per jornada completa (858,55 euros, 2018) o la part proporcional a temps parcial. El contracte ha de ser mínim de 6 - 9 mesos mitjançant qualsevol modalitat. La jornada laboral podrà ser a temps complet o a temps parcial, no inferior al 50% de la jornada ordinària.

- És compatible amb incentius fiscals i bonificacions en les quotes de la Seguretat Social.

- Formació a mida adaptada al lloc de treball. La pot impartir la pròpia empresa o bé una altra entitat. La durada pot ser d’entre 20 i 100 hores. Pot ser una formació abans o durant la contractació.

- L’empresa li haurà d’assignar una persona tutora d’entre el seu personal

- Entitat promotora i entitat contractant, es subscriuran a un conveni de col·laboració

- Acompanyament en tot el procés de contractació i post-contractació.

 Per a les persones.
30 anys o més i que estiguin en situació d’atur. S’ofereix:

- Contracte de treball de 6 – 9 mesos de durada. Pot ser de qualsevol modalitat contractual a jornada completa o parcial.

- Formació adaptada al lloc de treball, la durada de la qual pot ser d’entre 20 i 100 hores. Pot ser una formació abans o durant la contractació.

- Orientació i acompanyament en el procés de contractació i formació. 

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal- Ministerio de Empleo, Migraciones y Seguridad Social en el marc del Programa 30 Plus, regulat per Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol.”
Logos sub

 

 


Treball i formació

L’objectiu és la contractació de persones en situació d'atur. El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya subvenciona els contractes de treball d'una durada de 6 o 12 mesos a jornada completa, les accions formatives a realitzar de forma obligatòria durant el contracte i dins de l'horari laboral i, si escau, les accions de coordinació i suport tècnic d'una durada de 7 o 12 mesos a jornada completa (personal propi o de nova contractació). Dues línies:

  • Línia PANP: accions d'experiència laboral i accions de formació adreçades a persones en situació d'atur no perceptores de prestació i/o subsidi per desocupació, preferentment més grans de 45 anys.
  • Línia PRMI: accions d'experiència laboral i accions de formació adreçades a persones en situació d'atur beneficiàries de la Renda Mínima d'Inserció.
  • Línia DONA: accions d'experiència laboral i accions de formació adreçades per a dones en situació d’atur.
  • Línia COOR: accions de coordinació i suport tècnic

Quan comença?
Depèn de les dates que estableix el SOC. Les persones que hi estiguin interessades hauran de demanar informació directament al personal del Servei d'Ocupació de l'OPE.

Logos sub
Unió Europea Fons social europeu
 

 

 


Plans d'Ocupació de Diputació

Un programa de la Diputació de Barcelona que permet contractar persones en situació d'atur per a la realització de treballs de caràcter temporal i d'interès general i social. La durada del contracte pot ser de 6 mesos a 12 mesos
Objectius

Millorar l'ocupabilitat, la qualificació i competències professionals de les persones.

Quan comença?
L'inici d'aquest programa depèn de les dates que estableix la Diputació de Barcelona. Les persones que hi estiguin interessades hauran de demanar informació directament al personal del Servei d'Ocupació de l'OPE.

Diputació


FOAP

El programa de Formació d’Oferta en Àrees Prioritàries té com a objectiu oferir a les persones treballadores, preferentment desocupades, una formació ajustada a les necessitats reals del mercat de treball i afavorir la productivitat i competitivitat de les empreses , així com també la qualificació i promoció de les persones treballadores. Aquest aprenentatge conjuga la teoria amb la pràctica i es realitza un període de pràctiques a l’empresa.

Logos sub

 

 


Contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya

L’Objectiu és incentivar la contractació laboral en pràctiques de joves amb formació, beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, amb la finalitat de millorar la seva ocupabilitat amb l'adquisició de les aptituds i les competències derivades de la pràctica laboral, de manera que sigui possible la seva incorporació al mercat laboral de forma estable i duradora en el temps. El SOC subvenciona els contractes de treball en pràctiques, durant un període de 6 mesos a jornada completa.

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de garantia juvenil. Aquest programa ha estat cofinançat pel Fons Social Europeu.
Contracte de treball efectuat d’acord amb les condicions establertes en l’Ordre TSF/213/2016, d’1 d’agost, cofinançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu 2014-2020, amb un cofinançament del 91,89%

Logos sub Fons europeu joves

 
 

Save

Save

Data de modificació: 15/01/2019 09:24:15

Amb la col·laboració de:
  • Logo de la Diputació de Barcelona

manlleu, capital del Ter