Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Logotip de l'Ajuntament de Manlleu Logotip de l'Ajuntament de Manlleu

Eines de finançament

logos sub

Convocatòria oberta

Tipus Titol Data límit Entitat Observacions
Ajut Cupons a la innovació 16/11/2017 Acció Un cupó a la innovació és un descompte econòmic directe, que es pot bescanviar amb un proveïdor acreditat per ACCIÓ. Els cupons ajuden a innovar en els productes i/o processos alhora que s'estableixen col·laboracions estratègiques. Tipus de cupons: Innovació, Tecnologia i Ecoinnovació.
Ajut Impulsar el crecimiento de la industria española en el marco del proyecto "Programa de Crecimiento Empresarial" 22/9/2017 Fundación Escuela de Organización Industrial Se convoca la concesión de ayudas dirigidas a impulsar el crecimiento de la industria española en el marco del proyecto "Programa de Crecimiento Empresarial"
Ajut Ayudas compensatorias por costes de emisiones indirectas de CO2 19/9/2017 Minetur mecanismo de compensación de los costes indirectos imputables a las emisiones de gases de efecto invernadero repercutidas en los precios de la electricidad, denominado «Ayudas compensatorias por costes de emisiones indirectas de CO2», que adoptará la forma de subvención y que se prevé para un periodo de dos años (2014-2015)
Ajut Ayudas para la adquisición de vehículos de energías alternativas 15/10/2017 Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales ayudas para la adquisición de vehículos de
energías alternativas, y para la implantación de puntos de recarga de vehículos
eléctricos en 2017, (Plan MOVEA 2017)
Ajut Ajuts a projectes culturals 5/10/2017 ICEC Ajut econòmic en forma de "coproducció" adreçat a projectes culturals. RESOLUCIÓ CLT/262/2017, de 13 de febrer, (7314 núm. Resolució publicat el 22/02/2017)
Finanç Línia de cofinançament INNOVA GLOBAL 31/12/2017 AVANÇSA línia d’inversió INNOVA GLOBAL amb la col·laboració d’ACCIÓ per fomentar iniciatives d’innovació empresarial amb un alt potencial de creixement per a Catalunya i amb vocació internacional. suport financer d'entre 300.000 € i 2.000.000 € .
Subvenció Ajuts per incentivar el creixement en fases inicials de start-ups tecnológiques (empresas emergentes con tecnología propia y con alto potencial
de crecimiento)
31/10/2017 Departament d'Empresa i Coneixement. Ajuts per incentivar el creixement en fases inicials de start-ups tecnológiques (empresas emergentes con tecnología propia y con alto potencial
de crecimiento)
Finanç Finançament de projectes d'inversión i
desenvolupament industrial
31/12/2018 Departament d'Empresa i Coneixement. Empreses industrials ide serveis relacionats que tinguin seu social o operativa a Catalunya, o empreses industrials i de serveis relacionats
de nova implantació.
Ajut Ajuts per actuacions d'eficiència energètica en el sector industrial   IDAE PIMEs i grans empreses (segons CNAE) i empreses de serveis energètics. Per a millores i implantació de sistemes de gestió. A partir 1/7/17 fins esgotament de fons.
Ajut Programa MOVEA 2017 15/10/2017 IDAE Ajuts per a l'adquisició de vehicles d'energies alternatives ( GLP/Autogas,
GNC, GNL, bifuel, elèctric pur, elèctric d'autonomia extesa , híbrid
endollable o de pila de combustible) Fins 15/10/2017 o esgotament de fons
Finanç Coinversió per a l'Emprenedoria Corporativa 27/12/2019 Acció IFEM - Prestecs participatius
Ajut Programa ICEX-NEXT de apoyo a la internacionalización de la PYME española no exportadora 15/12/2017 ICEX BOE 316, 31/12/2016, Ministerio de Economia
Finanç Convocatòria pels anys 2017-2018 de la línia d'ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes de reactivació industrial. 30/12/2017 ICF Modalitats per inversió entre 500K€ i 2M€, per a la implantació, creació o millora d’establiments industrials. Termini: fins a 7 anys, amb fins a 2 anys de carència inclosos,
Finanç ICO Crédito Comercial 2017 7/12/2017 ICO Autónomos y empresas con domicilio social en España. / Anticipos de facturas. Prefinanciación
Finanç ICO Exportadores 7/12/2017 ICO Finançament orientat a autònoms i empreses espanyoles que vulguin obtenir liquiditat mitjançant l'avançament de l'import de les factures procedents de la seva activitat exportadora
Finanç ICO Garantia SGR/SAECA 7/12/2017 ICO Finançament per autònoms i empreses espanyoles o mixtes que tinguin un aval d'una Societat de Garantia Recíproca (SGR)
Finanç ICO Empresa i Emprenedors 7/12/2017 ICO Finançament per a autònoms i empreses que realitzin inversions productives al territori nacional i / o necessitin cobrir les seves necessitats de liquiditat
Finanç ICO Internacional 7/12/2017 ICO Finançament per autònoms i empreses per inversions internacionals i liquiditat.
Finanç Enisa Jovenes Emprendedores 31/12/2017 Enisa Finançament per a empreses de nova creació. Ser PIME amb forma societària, constituïda, com a màxim, en els 24 mesos anteriors a la sol·licitud.
Finanç Enisa Emprendedores 31/12/2017 Enisa Suport financer en les primeres fases de vida a Pimes promogudes per emprenedors, sense límit d'edat, perquè escometin les inversions necessàries i duguin a terme el seu projecte. constituïda, com a màxim, en els 24 mesos anteriors a la sol·licitud
Finanç Enisa Competitivitat 31/12/2017 Enisa - Millora competitiva de sistemes productius i / o canvi de model productiu.
- L'expansió mitjançant ampliació de la capacitat productiva, augment de gamma de productes / serveis, diversificació de mercats.
Finanç Finançament de projectes R+D+i   CDTI Àmplia gamma d'instruments financers adaptats a cadascuna de les etapes de vida de les empreses innovadores. En l'àmbit nacional el CDTI compta amb diversos instruments per al finançament de projectes d'R + D + I i de creació i consolidació d'empreses de base tecnològica. A més del finançament, el CDTI pot emetre l'informe Motivat per la desgravació fiscal per activitats d'R + D + I.
Finanç Internacionalització   CDTI Finançament de part de les despeses per a l'elaboració de propostes a programes de cooperació tecnològica internacional, també bonifica als seus instruments de finançament de projectes de R+D les iniciatives avalades per aquests programes.
Finanç Finançament d'empreses innovadores i de base tecnològica   CDTI Finançament per la creació i consolidació d'empreses de base tecnològica, enteses com empreses independents de mida petita amb capacitat per al desenvolupament o la modificació substancial de tecnologia i que facin d'aquesta activitat el nucli del seu negoci.
Ajut Bonificacions en impostos municipals (ordenança fiscal núm 3 - impost vehicles i núm 5- impost construccions i obres)   Ajuntament de Manlleu Bonificacions en l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres per la incorporació de sistemes d'aprofitament d'energia solar. Bonificacions en l'impost de vehicles de tracció mecànica per els de menor impacte ambiental.
Servei Catàleg de finançament alternatiu   ACCIÓ Recull d'eines no bancàries per ajudar a les empreses a créixer i a ser més competitives. En l'entorn en el que ens trobem, amb un sistema bancari que ha reduït els crèdits atorgats, aquests canals alternatius esdevenen una opció a considerar per part de les empreses.
Finanç Iniciativa Industria Conectada 4.0   Minetur terminis segons convocatòria

Data de modificació: 19/10/2017 12:09:18

Amb la col·laboració de:
  • Logo de la Diputació de Barcelona

manlleu, capital del Ter