17/11/2020

Programa Treball i Formació CovidEtiqueta Informació
Estat de la convocatòria Obert
Calendari previst
Bases específiques Criteris reguladors
Data d'inici presentació sol·licitud 17/11/2020
Data final presentació sol·licitud 21/11/2020
Anunci convocatòria Resolució
Admesos i exclosos Provisional
Definitiu
Resultat de les proves
Publicació de nomenament BOPB