Processos selectius convocats per a la provisió de places reservades a personal funcionari de l’Ajuntament de Manlleu.

RSS 2.0

Denominació Final termini Estat
1 plaça de Caporal de policia local OPO 2019 (promoció interna)
8/7/2019
Tancat