INICI / PROJECTES

 

 

En el marc d'Osona Lab City, l'Ajuntament de Manlleu està impulsant diferents projectes per disposar de solucions tecnològiques que facin de Manlleu una ciutat més eficient, sostenible i inclusiva.

 

1. Sensorització

 

Cada cop s’utilitzen més sensors en la gestió de les ciutats i la tendència és que creixin de forma exponencial. Estan repartits per tots els barris i recopilen informació a temps real de serveis com el reg de les zones verdes, la qualitat de l'aire, la neteja viària.... Són la base del funcionament d’una Smart City.

Gràcies a aquests sensors es generen, recullen, emmagatzemen i processen moltes dades d’interès públic que l’Ajuntament té el repte de gestionar. Per fer-ho, Manlleu està apostant molt per integrar tots els sensors de la ciutat a la Plataforma Smart Region que ens ha proporcionat la Diputació de Barcelona. Aquesta eina té dos principals beneficis:

 - Les dades passen a ser propietat de l’Ajuntament. Normalment un ajuntament té accés a les dades a través d'eines de visualització que dónen els proveïdors, però en aquest cas la base de dades és de l'Ajuntament i per tant està a disposició del personal tècnic de l'Ajuntament, que li permet controlar i millorar la gestió dels serveis municipals, i de la ciutadania i empreses. Manlleu vetlla per un govern obert i proper on les dades siguin accessibles per a tothom (Observatori Manlleu).

 

- Permet tenir les dades en un format estandarditzat. Encara que es recullin dades amb diferents formats (com per exemple quan venen de proveïdors diferents), quan s’integren a la plataforma s’ajusten a un model comú que fa que el treball d’aquestes dades sigui molt més fàcil i eficaç.

 

La Plataforma Smart Region està formada pels següents components tecnològics:

- Sentilo: plataforma de sensors de codi obert dissenyada per encaixar a l'arquitectura d'una ciutat intel·ligent, oberta i interoperable. És d’alt rendiment i permet enviar i rebre informació entre sistemes.

- NodeRED: eina de programació per connectar diversos dispositius i facilitar la connexió de fluxos mitjançant nodes.

- Grafana: eina per crear panells d’informació amb gràfiques que faciliten la visualització i comprensió de dades.

- TimeScaleDB: base de dades dissenyada per treballar amb milions de dades sobre un marc temporal ampli (repositori històric). Es poden visualitzar les dades de forma àgil ja que s'integra amb Grafana.

 

Plataforma Smart Region (mapa dels sensors)

 

Visor sensors.png

 

 

 

2. Plataforma Smart City

 

El gran repte de les Smart City no és recollir moltes dades, sinó contextualitzar-les per donar-los valor. Manlleu ha decidit fer-ho a través de la Plataforma Smart City, una eina que proporciona una visió de ciutat i permet integrar i analitzar tota la informació municipal. Com s’ha ensenyat en el punt anterior, aquesta informació ja l’hem començat a ensenyar des de Grafana (Smart Region) i des de l'Observatori de Manlleu, on hi ha tot tipus d'informació relacionada amb el municipi, però Manlleu ha decidit apostar per crear una Plataforma Smart City a part, per poder fer projectes més potents.

Una Smart City es compon de diversos verticals, que són els diferents àmbits d’aplicació. A Manlleu s'ha prioritzat els serveis de recollida de residus i neteja viària i de gestió eficient de l'enllumenat municipal i l’objectiu futur és anar integrant altres verticals amb nous projectes.

 

Gestió de residus porta a porta i neteja viària

A Manlleu s’ha implantat la recollida de residus porta a porta que consisteix en deixar els residus separats per fraccions (orgànica, multiproducte i resta), davant el portal, el dia que pertoca segons el calendari de recollida. Aquest model permet assolir uns nivells més alts de recollida selectiva, tant en quantitat recollida com en qualitat de separació.

Gràcies a la digitalització del servei de recollida de residus i neteja viària, l’Ajuntament de Manlleu pot fer un major control i seguiment del servei, i vetllar pel correcte desenvolupament del contracte. Tota la informació recollida mitjançant la sensorització permet analitzar la traçabilitat dels residus i de la neteja i millorar-ne la gestió.

Porta Porta

 

 

Consums energètics

L’Ajuntament va aprovar el Full de Ruta de l’Agenda 2030 de Manlleu amb l’objectiu d'impulsar canvis que contribueixin a l'assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Un dels ODS prioritzats a Manlleu és l’ODS 7 “energia neta i assequible” que promou l’impuls de les energies renovables i l’eficiència energètica. En aquesta línia i donada la situació d’emergència climàtica i els elevats preus de l’energia, l’Ajuntament de Manlleu fa una clara aposta per la transició energètica.

Gràcies a la monitorització de l’energia dels edificis municipals es controla el consum i la producció, i es pot gestionar l'energia de forma més eficient, sostenible i segura.

 

Energia

 

 

 

 

2. Xarxa LoRaWAN municipal

L'Ajuntament ha implementant una xarxa de comunicacions per sensors a la ciutat, adreçada a donar connectivitat a sensors de dades amb poca freqüència de transmissió i poca informació.

El valor d'aquest xarxa: 

-  Tenir un sola xarxa de comunicacions de sensors per evitar que cada proveïdor que instal·li sensors faci servir un sistema de comunicació didferent i hagi d'instal·lar noves antenes i repartidors.

-  Les dades que s'enviïn a través de la xarxa municipal són propietat de l'Ajuntament, sense que calgui un intermediari que faci arribar les dades requerides. Al reduir aquest intermediari, es redueix molt l'esforç per aconseguir les dades.

-  Aconseguir que aquesta xarxa sigui oberta a la ciutadania i a les empreses sense cost afegit.