INICI / Vehicles abandonats

 

Es considera abandonament de vehicle quan resta estacionat més de 14 dies al mateix lloc i/o presenta símptomes evidents d'abandonament i li manquen elements que possibiliten la seva circulació (manca de rodes, vidres trencats, accidentats, placa de matrícula...).

Qualsevol persona pot avisar de la presència d'un vehicle abandonat així com també els propietaris dels vehicles, que poden renunciar a la propietat d'un vehicle i cedir-lo a l'Ajuntament, que s'encarregarà de gestionar la seva retirada i trasllat a un lloc autoritzat pel procediment de desballestat, descontaminat i tramitació de la baixa davant la Direcció General de Trànsit.

Si la persona propietària del vehicle hi renuncia, haurà de pagar l'import que es derivi de la retirada i de l'estada del vehicle al dipòsit municipal.

En el cas de confirmar-se l'abandonament del vehicle, un cop localitzada la persona propietària, aquesta infracció comportarà una sanció d’acord amb la normativa vigent.

 

Formulari de contacte de la Policia Local