Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Logotip de l'Ajuntament de Manlleu Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Cerca
[Tancar]

19/12/2018

Ple ordinari de desembre 18/12/2018

RESOLUCIONS DE GOVERN:

 

S’aprova per unanimitat: 

 • Aprovació definitiva del conveni sobre execució anticipada d’infraestructures entre l’Ajuntament de Manlleu i les persones propietàries dels terrenys inclosos dins de l’àmbit afectat per la nova connexió amb l’avinguda dels Pirineus.

Aprovar definitivament, en els mateixos termes que ho fou inicialment, el conveni sobre execució anticipada d’infraestructures subscrit amb data 4.7.2018 entre l’Ajuntament i les persones propietàries incloses dins de l’àmbit del sector de sòl urbanitzable anomenat “Coromina Nord”, el qual té per objecte la col·laboració per assolir els següents objectius d’interès general per a tothom: 

a) A transformar el sector de sòl urbanitzable que es delimiti en la modificació puntual del PGOU que s’està elaborant en els terminis previstos en aquesta. 

b) A garantir la seva connexió –i la de les zones industrials ja consolidades adjacents a l’àmbit- amb l’avinguda dels Pirineus i a través d’aquesta amb les carreteres Bv-5224 i C-37, simultàniament a la recepció de les obres d’urbanització del sector colindant. 

 

S’aprova amb vots a favor d’ERC, MES, N/A, PDeCAT, PSC i ICV i vot en contra de la CUP:

 • Aprovació provisional de la modificació puntual número 30 del PGOU al sector del Mas 

Aprovar provisionalment la modificació puntual número 30 del PGOU al sector del Mas, d’iniciativa pública i promoguda per l’Ajuntament, la qual es formalitza en els documents que s’acompanyen a aquesta proposta. 

Als efectes de l’article 112 del RLUC es fa constar que, respecte del document aprovat inicialment, per raó de les prescripcions dels informes sectorials, s’ha introduït d’ofici el següent canvi no substancial: veure imatge adjunta 

 

S’aprova amb vots a favor d’ERC, MES, N/A, PDeCAT, PSC i ICV i vot en contra de la CUP: 

 •          Aprovació inicial del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. 

Aprovar inicialment el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), d’iniciativa pública i que formula l’Ajuntament de Manlleu, com a instrument d’ordenació urbanística integral del terme municipal que ha de substituir el vigent PGOU (DOGC núm. 1065, de 7.11.1988), el qual es formalitza en els següents documents: 

 1. Memòria informativa.
 2. Memòria d’ordenació.
 3. Memòria social.
 4. Plànols d’informació.
 5. Plànols d’ordenació.
 6. Normativa.
 7. Catàleg de béns protegits.
 8. Estudi d’avaluació de la mobilitat generada.
 9. Documents ambientals (estudi ambiental estratègic).
 10. Agenda i avaluació econòmica i financera de les actuacions a desenvolupar. Informe de sostenibilitat econòmica.
 11. Estudi d’inundabilitat.
 12. Estudi d’identificació de riscos geològics.
 13. Resum comprensiu. 

S’aprova suspendre l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, de reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions connexes establertes per la legislació sectorial en els àmbits en què les noves determinacions comporten una modificació del règim urbanístic. 

Tots els documents es podran consultar en breu a http://poummanlleu.com/

 

S’aprova per unanimitat: 

 •          Adhesió a la Xarxa d'Escoles Bressol Municipals 

La Diputació de Barcelona impulsa la creació de la Xarxa d’Escoles Bressol Municipals per generar un espai de debat i treball que té la intenció de reforçar les escoles bressol municipals com a equipaments educatius així com el paper dels ajuntaments en les polítiques d’atenció a la primera infància. 

 

S’aprova per unanimitat: 

 • Adhesió a la Xarxa d'Escoles Municipals de Música 

La Diputació de Barcelona impulsa la creació de la Xarxa d’escoles municipals de música i arts per generar un espai d’intercanvi i coneixement horitzontal entre les escoles i contribuir a integrar el conjunt d’actuacions de suport tècnic, material i econòmic en aquest àmbit i fer possible l’aprenentatge compartit. 

 

S’aprova per unanimitat: 

 • Reconeixement extrajudicial de crèdits relació factures anys anteriors F/2018/ XX 

Reconèixer a favor de l’empresa Comput Apage, SL, per import de 1.784,75 €, la prestació de serveis d’assessorament comptable i Fiscal 2015, ja que es tracta de prestacions efectivament realitzades per l’Àrea de Serveis Econòmics. 

 

Es ratifica: 

 • La resolució DEC/1486/2018, de 4 de desembre, per la qual es rectifica l'error aritmètic detectat en l'acord del Ple de 20 de novembre de 2018 de modificació del pressupost.

Resoldre i rectificar l’error aritmètic en la modificació de pressupost – Crèdits extraordinaris i suplements – expedient 41/2018, i on diu: veure imatge adjunta

 

PROPOSTES I MOCIONS 

Podeu consultar els textos íntegres de les mocions a http://manlleu.cat/pl3/descobrir/noticies/id951/convocatoria-de-sessio-ordinaria-del-ple-de-l-ajuntament.htm 

 

S’aprova amb els vots a favor d’ERC, MES, N/A, PDeCAT, CUP i ICV i abstenció del PSC: 

 • Moció de suport a la decisió dels presos polítics Jordi Turull, Jordi Sànchez, Josep Rull i Joaquim Forn d'iniciar una vaga de fam en denúncia a l'actuació del Tribunal Constitucional. Moció defensa pel PDeCAT. 

S’aprova amb els vots a favor de PDeCAT, CUP i ICV i l’abstenció d’ERC, MES, N/A i PSC: 

 • Moció per un debat sincer amb la comunitat educativa sobre un nou marc regulatiu integral de l'espai del migdia als centres educatius de titularitat pública. Moció presentada per la CUP i defensada per SOS Menjadors Osona. 

 

INFORMACIÓ DE LES REGIDORIES

 

Participació Ciutadana – Maite Gallifa

La regidora Maite Gallifa explica que s’està preparant la cavalcada de reis i anima a participar de la cavalcada fent de patge. Aquest any es fa un canvi d’ubicació del campament reial, que passarà de la zona de l’Embarcador del Ter a la zona del Pont de Can Molas. 

La regidora explica que el 2019 es celebrarà el 10è aniversari de Temps x Temps i que en breu es presentarà la programació de 2019.

 

Medi Ambient – Maica Bassas

La regidora comenta que el dissabte 1 de desembre es va donar el distintiu d’Escola verda a l’Escola Puig Agut, Casals Gràcia, Els Colors i Institut del Ter. Manlleu ja compta amb tots els centres educatius inscrits a Escoles Verdes. 

La regidora comenta també que es pot veure ja la 8a mostra d’arbres de Nadal reciclats. Els 17 arbres es troben exposats a la plaça Fra Bernardí, sota les voltes de davant l’Ajuntament. La regidora agraeix a entitats, escoles i ciutadania la seva participació en aquesta mostra.

 

Promoció Econòmica – Eudald Sellarès

El regidor comenta que el passat 8 de desembre es va inaugurar l’edició d’enguany del BadaNadal. Cada any s’intenta fer canvis per millorar i aquest any s’ha instal·lat un tobogan per baixar en un dònut gegant. També s’ha incorporat la compra d'entrades per internet i s’ha fet una modificació d’horaris, el divendres al vespre es tanca a les 9 i a canvi el diumenge a les 8. Han passat per la pista durant aquests primers dies més de 2.600 patinadors, hi haugut 1.088 baixades pel tobogan i més de 900 nens i nenes han passat per la ludoteca. 

El regidor comenta també que ahir es va gravar un espot publicitari de lents de contacte a la pista de gel, per això hi havia un gran desplegament de vehicles i persones durant tot el matí. 

També s’ha renovat l’ExPress, que ha canviat d’ubicació i ara està a Can Patalarga. En els dos caps de setmana que s’ha obert s’han facturat més de 2.000 euros en vendes.

 

Policia, Salut Pública i Gent Gran  

La regidora comenta que des de Salut Pública s’està treballant per a conscienciar del consum responsable per aquestes festes de Nadal, per això participen de les activitats d’oci nocturn programades per aquests dies a Manlleu. Es repetirà la iniciativa que ja es va fer per Festa Major de posar un bus urbà nocturn els dies 25 i 31 de desembre.

 

Alcaldia, Cultura i RRHH – Àlex Garrido

L'alcalde agraeix a les AMPAs la gran tasca realitzada amb motiu de la Marató de TV3. Malgrat el temps que va fer, la recaptació a Manlleu va anar molt bé. 

L’alcalde explica també que el proper dia 28 de desembre es farà l’espectacle teatralitzat de portes obertes del Teatre Centre. Es fa malgrat el teatre no està acabat del tot per un tema de justificació econòmica, ja que després de negociar amb la Generalitat de Catalunya per no haver de retornar una ajuda de 500.000 euros que s’havia atorgat, es va acordar que abans d’acabar 2018 el teatre podria tenir ja activitat. Per això el proper dia 28 de desembre el teatre acollirà aquesta activitat.

 

Urbanisme i Esports – Enric Vilaregut

El regidor informa que ja s’ha rebut la proposta definitiva de l’ACA per a la construcció de la 3a pista del pavelló municipal. Ahir es va adjudicar l’obra i el proper mes de gener s’iniciaran les obres de construcció de la pista. 

 

Serveis Socials, Igualtat i Joventut

El regidor explica que referent a la regidoria d’igualtat, s’ha assistit a la Mesa Institucional de la Catalunya Central per a l’Abordatge de la Violència Masclista. Es van compartir dades i  es va exposar el treball de la comissió tècnica. Es van fer demanades de funcionament i de recursos des de Manlleu que s’espera siguin ateses.

 

Noves Tecnologies, Transparència, Atenció Ciutadana i Habitatge – M. Josep Palomar

La regidora comenta que Manlleu és un dels 43 municipis catalans, d'un total de 2.800 municipis europeus, que rebran 15.000€ per instal·lar punts d’accés wifi d’alta capacitat en espais públics del programa Wifi4EU. En el cas de Manlleu s’instal·larà al Museu del Ter.

 

Gabinet de Comunicació

AJUNTAMENT DE MANLLEU

* comunicacio@manlleu.cat


Imatges relacionades

ajuntament_esq
181220 modif_PGOU.jpg
181220 error_modif_pressupost.jpg

Data de modificació: 19/12/2018 14:53:25

Amb la col·laboració de:
 • Logo de la Diputació de Barcelona

manlleu, capital del Ter