Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Logotip de l'Ajuntament de Manlleu Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Cerca
[Tancar]

13/12/2018

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Lloc: sala de sessions (2n. pis) de la Casa de la Vila de Manlleu
Data: 18 de desembre de 2018
Hora: 19.30 h

 

 

ORDRE DEL DIA:

A) ACTA SESSIÓ ANTERIOR:

1. Aprovació de l'es actes de les sessions anteriors (ordinària i extraordinària urgent)

B) RESOLUCIONS DE GOVERN:

2. Aprovació definitiva del conveni sobre execució anticipada d’infraestructures entre l’Ajuntament de Manlleu i les persones propietàries dels terrenys inclosos dins de l’àmbit afectat per la nova connexió amb l’avinguda dels Pirineus.

3. Aprovació provisional de la modificació puntual número 30 del PGOU al sector del Mas

4. Aprovació inicial del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal.

5. Adhesió a la Xarxa d'Escoles Bressol Municipals

6. Adhesió a la Xarxa d'Escoles Municipals de Música

7. Reconeixement extrajudicial de crèdits relació factures anys anteriors F/2018/ XX

8. Ratificar la resolució DEC/1486/2018, de 4 de desembre, per la qual es rectifica l'error aritmètic detectat en l'acord del Ple de 20 de novembre de 2018 de modificació del pressupost.

C) PROPOSTES I MOCIONS:

9. Moció de suport a la decisió dels presos polítics Jordi Turull, Jordi Sànchez, Josep Rull i Joaquim Forn d'iniciar una vaga de fam en denúncia a l'actuació del Tribunal Constitucional,

10. Moció per un debat sincer amb la comunitat educativa sobre un nou marc regulatiu integral de l'espai del migdia als centres educatius de titularitat pública.

D) CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN:

11. Coneixement dels acords de la Junta de Govern Local, des de la darrera sessió plenària ordinària

12. RESOLUCIONS:

- Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia i de les regidories que tenen competències delegades, des de la darrera sessió plenària ordinària.

13. Informació de les regidories

14. Precs i preguntes

 


Imatges relacionades

ajuntament_esq

Data de modificació: 13/12/2018 16:42:02

Amb la col·laboració de:
  • Logo de la Diputació de Barcelona

manlleu, capital del Ter