Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Logotip de l'Ajuntament de Manlleu Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Cerca
[Tancar]

16/11/2018

Convocatòria de sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament

Lloc: sala de sessions (2n. pis) de la Casa de la Vila de Manlleu
Data: 20 de novembre de 2018
Hora: 19.30 h

ORDRE DEL DIA:
Manifest Dia Internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones

A) ACTA SESSIÓ ANTERIOR:
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

B) RESOLUCIONS DE GOVERN:
2. Informes trimestrals llei de morositat 2018
3. Donar compte al Ple de l'estat d'execució trimestral del pressupost de l'exercici 2018
4. Modificació del pressupost. Crèdits extraordinaris i suplements exp. 41/2018
5. Aprovació inicial del projecte d'urbanització del PAU II.B del PPU del Verdaguer

C) PROPOSTES I MOCIONS:
6. Moció a favor de l'absolució dels presos polítics
7. Moció per un debat sincer amb la comunitat educativa sobre un nou marc regulatiu integral de l'espai del migdia als centres educatius de titularitat pública.

D) CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN:
8. Coneixement dels acords de la Junta de Govern Local, des de la darrera sessió plenària ordinària
9. RESOLUCIONS:
- Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia i de les regidories que tenen competències delegades, des de la darrera sessió plenària ordinària.
- Resolucions que preveuen expressament donar-ne compte al Ple municipal.
10. Informació de les regidories
11. Precs i preguntes


Data de modificació: 16/11/2018 11:39:59

Amb la col·laboració de:
  • Logo de la Diputació de Barcelona

manlleu, capital del Ter