Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Logotip de l'Ajuntament de Manlleu Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Cerca
[Tancar]

26/9/2018

Ple ordinari de 25/09/2018

Nota de premsa amb les resolucions de govern aprovades al ple del mes de setembre celebrat ahir dimarts dia 25 de setembre de 2018.

RESOLUCIONS DE GOVERN: 

S'aprova per unanimitat: 

 • Aprovació d'increment de les retribucions bàsiques i complementàries dels funcionaris, personal laboral i personal directiu de l'Ajuntament i noves taules complements específics, d'acord amb el que disposa la LLei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per al 2018.

Aprovar un increment d’un 1’5 per cent, amb caràcter general, de les retribucions bàsiques i complementàries dels funcionaris, personal laboral i directiu professional de l’Ajuntament de Manlleu, amb efectes a partir de l’1 de gener de 2018, i d’un 0’25 per cent, amb efectes a partir de l’1 de juliol de 2018, a l’empara d’allò previst en la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018. Les retribucions bàsiques en concepte de sou i triennis i les quanties del complement de destí del personal funcionari al servei d’aquest Ajuntament, per a cadascun dels grups de titulació, tindran des d’1 de gener de 2018 la quantia fixada a la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018 (LPGE) i des de l’1 de juliol de 2018 la quantia fixada per la Resolució de la Direcció General de Costos de Personal i Pensions Públiques de la Secretaria d’Estat de Pressupostos i Despeses del Ministeri d’Hisenda.


 

S’aprova amb els vots a favor d'ERC, PDeCAT, MES i N/A, abstenció del PSC i ICV i vot en contra de la CUP: 

 • Modificació RLT 1.2018 

Aprovar les modificacions de la relació de llocs de treball i la definició de cada lloc amb expressa indicació del seu perfil competencial i de la denominació, tipus i sistema de provisió dels llocs de treball, els requisits exigits per al seu desenvolupament, el nivell de complement de destí i, en el seu cas, el complement específic que correspongui al lloc, quan hagin de ser desenvolupats per personal funcionari o la categoria professional i règim jurídic aplicable quan siguin desenvolupats per personal laboral, que es detalla a continuació: 

Àrea de Serveis Territorials, Medi Ambient i Habitatge: 

 1. Modificar les funcions i els requisits d’accés del lloc de treball d’”Oficial Conductor”.
 2. Amortitzar una dotació del lloc de treball d’”Operària Neteja”. 

Àrea d’Organització, Persones i Administració Electrònica: 

 1. Amortitzar una dotació del lloc de treball d’”Auxiliar d’Atenció Ciutadana”. 

Àrea de Serveis Personals i Promoció Econòmica: 

 1. Modificar la dedicació horària del lloc de treball d’”Auxiliar de suport a Fires i Mercats Ambulants”. 

Àrea de Promoció Social i Personal, Salut Pública i Consum: 

 1. Amortitzar el lloc de treball de “Director/a de Promoció Social i Personal, Salut Pública i Consum” 

Àrea de Policia Local: 

 1. Crear un lloc de treball d’ “Agent responsable OAC”.

 

S'aprova per unanimitat: 

 • Aprovació del Marc d'Acció en Economia Social i Solidària: Una economia plural per al desenvolupament harmònic de Manlleu. 

El Marc d’Acció en Economia Social i Solidària (ESS) ha d’esdevenir el full de ruta de la planificació estratègica de l’Ajuntament de Manlleu en matèria d’ESS per al període 2018-2022. El podeu consultar a http://transparencia.manlleu.cat/accio-de-govern/plans-i-estrategies.htm


 

S’aprova amb els vots a favor d'ERC, MES, N/A, PSC i ICV i l’abstenció de PDeCAT i de la CUP:

 • Modificació del pressupost. Crèdits extraordinaris i suplements  exp. 33/2018.

Aprovar l’expedient  per a la modificació del pressupost mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdit per import de  91.993,35 €, finançats amb baixes d’altres aplicacions.


 

Es dóna compte: 

 • Donar compte al Ple de l'estat d'execució trimestral del pressupost de l'exercici 2018

Es pot consultar a http://transparencia.manlleu.cat/dades-economiques/execucio-pressupostaria/modificacions-i-execucio-trimestral-2018.htm 

 •          Informes trimestrals llei de morositat 2018.

El període mitjà de pagaments a proveïdors corresponents al segon trimestre de 2018 és de 30 dies.


 

PROPOSTES I MOCIONS:

 

-

 

INFORMACIÓ DE LES REGIDORIES

 

Medi Ambient i Pagesia – Maica Bassas

La regidora comenta que estan treballant en la organització de la Bicicletada per a la Mobilitat Sostenible, que tindrà lloc el proper diumenge dia 7 d’octubre en el marc de Porc i Cervesa. És una activitat familiar que transcorre pel Vora Ter.

 

Promoció Econòmica i Joventut – Eudald Sellarès

El regidor comenta s’ha fet un treball conjunt entre el servei d’educació i l’OPE per centralitzar les pràctiques de tots els centres educatius de secundària. Es farà una oferta conjunta d’estades a empreses per a tots els centres. En aquest programa l’any passat hi van participar una cinquantena de joves.

El regidor també explica que el programa supramunicipal 30+ de l’any passat va contar amb 45 participants dels quals 35 han acabat trobant feina. Dels 45 participants 11 eren persones de Manlleu i 12 empreses de la nostra ciutat també se n’han beneficiat.

El regidor comenta també que s’està treballant en el llançament del Carnet Jove Local, un projecte conjunt entre comerç i joventut que permetrà oferir descomptes i promocions als i les joves de Manlleu.

Per acabar el regidor recorda que els dies 5, 6 i 7 d’octubre es celebrarà la 26a edició de Porc i Cervesa, fira gastronòmica.

 

Educació i Serveis Econòmics – Marta Alsina

La regidora explica que el mateix dimarts s’han reunit a Manlleu la Xarxa Local d’Escola Nova 21. Es un treball en xarxa entre ajuntaments i escoles per generar coneixement en relació amb la innovació i transformació educativa. A Manlleu hi participa el Puig Agut, Casals Gràcia i l’Institut Antoni Pous.

La regidora comenta que amb l’inici de curs s’inicia també l'espai de debat educatiu lligat al PEC. Aquest espai és un fòrum on hi participen docents, AMPAS i ciutadania i on es treballa conjuntament amb el grup impulsor. Aquest any l’espai de debat es centrarà en la relació entre famílies i escoles. La primera trobada serà el 2 d'octubre.

La regidora també explica que el proper 10 d'octubre començarà un programa de ràdio setmanal sobre educació. El programa s’emetrà cada dimecres a 2/4 de 8 del vespre per Ràdio Manlleu. Cada programa estarà elaborat i dirigit per un dels centres educatius, tant públics com privats, de la ciutat.

 

Alcaldia, Cultura, Promoció Social i RRHH – Àlex Garrido

L’alcalde explica que s'ha iniciat el procés de selecció del nou director/a de Manlleu Mitjans. Agrair a l’Enric Gil la dedicació i desitjar-li sort en la nova etapa. Si tot va bé al ple d'octubre ja es podrà nomenar el nou director/a.

Malgrat ja sembla que faci molts dies, l’alcalde aprofita per felicitar i fer un agraïment a entitats, col·lectius i ciutadania per participar de la Festa Major i fer que hagi estat de nou, un èxit. 

 

Urbanisme i Esports – Enric Vilaregut

El regidor explica que ahir es va aprovar en Junta de Govern Local l’adjudicació del projecte de pavimentació del camí de Puig Agut.

Està en fase d’execució la 2a fase del rocòdrom, s’està arranjant una teulada malmesa.

El regidor també explica que s’està pendent de les condicions climatològiques per iniciar les obres de la passera.

Estan en  curs el projecte de la nova comissaria de policia i el de la 2a planta de Can Puget i les obres del Teatre Centre continuen a bon ritme.

S’ha executat la 1a fase de l’obra de la cuina del Puig Agut, s’han canviat de lloc els menjadors. Properament passarà a aprovació l’obra de la cuina.

Finalment el regidor comenta que el Pont de Can Molas s'ha obert a la circulació, 5 mesos abans del previst. Destaca el control i seguiment estricte de l'obra que s’ha realitzat des de l’ajuntament i la Diputació de Barcelona i la professionalitat de l'empresa executora de l'obra. Un tema lligat al pont i que està pendent de resoldre és el pas de camions. La Diputació recomana que no es prengui la mesura de prohibir-los el pas fins que no estigui executada l'obra de l'entrada per La Miranda. Es farà un estudi tant de necessitats com de molèsties que generen els vehicles pesants al seu pas pel centre de Manlleu. Es mantindrà la senyalització de prohibició de pas de camions, però s’actuarà de manera informativa mentre La Miranda no estigui acabada. No s'ha fet inauguració formal del Pont de Can Molas, de moment només s’ha reobert a la circulació. En breu es farà un acte lúdic però encara no es té data, serà segurament la primera quinzena d'octubre una vegada l'obra estigui finalitzada.

 

Promoció Social i Personal i Joventut – Rafa Cuenca

El regidor explica que aquest mes de setembre s’han presentat els resultats del programa #invulnerables de lluita contra la pobresa infantil. A Manlleu arriba actualment a 54 famílies.

El regidor comenta també que s’inicia una quarta edició del programa MARMI, recurs d’orientació integral. En la última edició, d’entre 42 participants hi va haver 10 insercions.

El regidor explica també que en el marc del pla local de joves que s’està elaborant, el proper 6 d’octubre i sota el paraigües de Porc i Cervesa, hi haurà un racó jove instal·lat a la plaça on els i les joves podran fer aportacions de com veuen Manlleu. Aquestes aportacions i les rebudes via instagram, on actualment hi ha un concurs obert, s’inclouran en la diagnosi del pla local de joves.

El regidor complementa la informació del Carnet Jove Local explicant que a partir de finals d’octubre s’engegarà una campanya de comunicació per donar a conèixer els avantatges d’aquest carnet als iles joves de l població

 

Administració Electrònica i Habitatge – M. Josep Palomar

La regidora comenta que a partir de l’1 d’octubre l’OAC restableix el seu horari, passant a obrir 3 tardes a la setmana, les del dimarts, dimecres i dijous de 4 a 6.

La regidora també recorda que hi ha disponible el servei de cita prèvia per fer tràmits amb l’OAC, servei que permet demanar hora des de casa i reduir el temps d'espera.


Imatges relacionades

ajuntament_esq

Data de modificació: 26/09/2018 12:48:06

Amb la col·laboració de:
 • Logo de la Diputació de Barcelona

manlleu, capital del Ter