Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Logotip de l'Ajuntament de Manlleu Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Cerca
[Tancar]

15/6/2018

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Lloc: sala de sessions (2n. pis) de la Casa de la Vila de Manlleu
Data: 19 de juny de 2018
Hora: 19.30 h

ORDRE DEL DIA:

A) ACTA SESSIÓ ANTERIOR:

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

B) RESOLUCIONS DE GOVERN:

2. Règim de fiscalització limitada prèvia.

3. Modificació del pressupost. Crèdits extraordinaris i suplements Exp. 21/2018

4. Derogació del Plec de clàusules administratives generals de contractació.

5. Prendre consideració de la renúncia de la regidora del grup municipal Moviment d’Esquerres (MES)

C) PROPOSTES I MOCIONS:

-------------------------------------------

D) CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN:

6. Coneixement dels acords de la Junta de Govern Local, des de la darrera sessió plenària ordinària

7. RESOLUCIONS:

- Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia i de les regidories que tenen

competències delegades, des de la darrera sessió plenària ordinària.

- Resolucions que preveuen expressament donar-ne compte al Ple municipal.

- Resolucions de nomenaments interins i contractacions laborals per urgència i

sense previ procés selectiu

8. Informació de les regidories

9. Precs i preguntes


Imatges relacionades

ajuntament_esq

Data de modificació: 15/06/2018 09:51:24

Amb la col·laboració de:
  • Logo de la Diputació de Barcelona

manlleu, capital del Ter