Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Logotip de l'Ajuntament de Manlleu Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Cerca
[Tancar]

13/4/2018

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Lloc: sala de sessions (2n. pis) de la Casa de la Vila de Manlleu
Data: 17 d'abril de 2018
Hora: 19.30 h

ORDRE DEL DIA:

A) ACTA SESSIÓ ANTERIOR:

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

B) RESOLUCIONS DE GOVERN:

2. Aprovació del Reglament d'ús de la piscina municipal descoberta

3. Actualització del Pla de Convivència i Diversitat de Manlleu 2018

4. Aprovació de les festes locals de Manlleu de l'any 2019.

5. Resolució del recurs extraordinari de revisió contra l'acord del ple sobre recuperació d'ofici d'un bé de domini públic de titularitat municipal qualificat de sistema urbanístic d'espais lliures públics (zona verda).

C) PROPOSTES I MOCIONS:

6. Moció del grup municipal ICV- EUIA a Manlleu pel desplegament de la renda garantida de la ciutadania.

7. Moció del grup municipal del PSC relativa al funcionament d'un bus interurbà a les zones d'oci de la comarca.

8. Moció de suport als Comitès de Defensa de la República

D) CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN:

9. Coneixement dels acords de la Junta de Govern Local, des de la darrera sessió plenària ordinària

10. RESOLUCIO:

  • Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia i de les regidories que tenen competències delegades, des de la darrera sessió plenària ordinària.
  • Resolucions de nomenaments interins i contractacions laborals per urgència i sense previ procés selectiu.

11. Informació de les regidories
12. Precs i preguntes


Data de modificació: 13/04/2018 12:18:56

Amb la col·laboració de:
  • Logo de la Diputació de Barcelona

manlleu, capital del Ter