Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Logotip de l'Ajuntament de Manlleu Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Cerca
[Tancar]

20/12/2017

Ple ordinari de desembre 19/12/2017 - Ple de pressupostos

Nota de premsa amb les resolucions de govern aprovades al ple del mes de desembre celebrat ahir, dimarts dia 19 de desembre de 2017.

S’aprova amb els vots a favor d’ERC, PDeCAT, N/A, MES i ICV i el vot en contra de CUP i PSC: 

 • Aprovació del pressupost de l'exercici 2018 

Manlleu aprova un pressupost de 17.940.000 euros, un 5,5% superior al de l'any 2017. El pressupost inclou inversions per import d' 1.100.000 euros, xifra que gairebé triplica la inversió prevista en l'anterior pressupost. Més del 70% d'aquesta inversió es finançarà amb recursos propis i es destinarà, en bona part, a actuacions al Passeig del Ter, fruit del procés participatiu que s'ha portat a terme durant el 2017. 

Pel que fa a la despesa corrent, destaca la disminució dels recursos destinats a la devolució del deute municipal, gràcies a la disminució de l'endeutament, que es preveu que acabi l'any 2018 per sota del 60% dels ingressos corrents. 

El principal augment de la despesa es registra en les actuacions de protecció i promoció social, que creixen un 18% respecte a l'any anterior, especialment els àmbits de promoció social, educació i cultura. 

En breu el pressupost desglossat es publicarà a http://transparencia.manlleu.cat/dades-economiques/pressupost.htm 


 

S’aprova per unanimitat: 

 • Aprovació de la plantilla municipal per al 2018 

Aprovar la plantilla municipal per al 2018, tal i com s’assenyala a continuació:  

RESUM TOTAL DE PLACES EXERCICI PRESSUPOSTARI 2018: 199 

 • PERSONAL FUNCIONARI: 128
 • PERSONAL LABORAL: 71

S’aprova també la rectificació d’un error material detectat en la classificació de les places de tècnic/a especialista Informàtic, adoptada pel Ple del passat mes de maig de 2017. 


 

S’aprova per unanimitat: 

 • Aprovació massa salarial personal laboral sector públic per l'exercici 2018 

Aprovar la massa salarial del personal laboral del sector públic local de Manlleu per al 2018, que comprèn la massa salarial del personal laboral de la pròpia entitat local, organismes, empreses i fundacions:

 

PERSONAL LABORAL 2018 AJUNTAMENT DE MANLLEU (sense incloure productivitat ni indemnització fi de contracte programes temporals)

 • Total personal laboral fix: 1.349.377,08 € (Seguretat social no inclosa)
 • Total personal laboral interí: 414.559,58 € (Seguretat social no inclosa)

TOTAL MASSA SALARIAL 2018: 1.763.936,66 € (Seguretat social no inclosa)


 

S’aprova amb els vots a favor d’ERC, N/A, MES i ICV i l’abstenció de PDeCAT, CUP i PSC: 

 • Percepció de paga extra desembre 2012 de càrrecs electes del mandat 2011-2015 

Acordar la devolució de la paga extraordinària que corresponia percebre el mes de desembre de 2012 als membres d'aquesta corporació que exercien el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva, en aplicació de l'acord del Ple de 21 de juny de 2011, que són la senyora Carme Trillas Torrents i el senyor Josep Mas Febrer, d’acord amb les sol·licituds que han presentat.


 

S’aprova per unanimitat: 

 • Modificació del Pla de Desenvolupament i de Carrera Professional 

L’actual Pla de carrera i desenvolupament professional aprovat per l’Ajuntament de Manlleu, es considera totalment insostenible des de la perspectiva econòmica, al suposar anualment uns increments econòmics que van molt més enllà de les previsions establertes en la normativa d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 

Fruit d’un procés de negociació, es va acordar amb els representants sindicals que la distribució del Premi de l’Excel·lència es duria a terme a partir d’un repartiment lineal del crèdit pressupostari destinat a aquest concepte entre tots els empleats que tenen dret a optar-hi, amb el topall màxim del 5% de les retribucions anuals del lloc de treball.     


 

S’aprova per unanimitat:                  

 • Designa del directiu públic professional de director/a dels mitjans de comunicació locals 

Designar  al senyor Enric Gil Molas director dels mitjans de comunicació locals, amb efectes del dia 2 de gener del 2017, d’acord amb la proposta formulada per l’Alcaldia un cop dut a terme un procediment de selecció per part del Consell Consultiu subjecte als principis de publicitat i concurrència i en el que es va avaluar la capacitat, el mèrit i la idoneïtat dels candidats prenent en consideració, entre altres, els criteris de la competència i el prestigi professional.


 

INFORMACIÓ DE LES REGIDORIES

Participació Ciutadana – Maite Gallifa

La regidora comenta que Manlleu organitza una segona subhasta de quadres. La subhasta, organitzada per segon any consecutiu, es farà el divendres dia 22 de desembre a les 8 del vespre a la sala d’exposicions de Can Puget. Els diners que es recaptin es destinaran a alguna causa social escollida a través de la participació ciutadana.

La regidora comenta també que s’ha allargat el període d’inscripcions per fer de patge a la Cavalcada de Reis 2018. Les persones interessades poden apuntar-s’hi fins el 27 de desembre.

Urbanisme i Esports – Enric Vilaregut

El regidor comenta que gràcies al romanent de tresoreria de 2016 s’estan realitzant actuacions per a la millora de l’eficiència energètica a la piscina municipal, a l’escola Pompeu Fabra, on es fa canvi de caldera i canvi de tancaments, i al pavelló municipal on s’està canviant bombetes per leds. 

El regidor explica també que s’ha fet sol·licitud d’unes ajudes a Diputació de Barcelona: la reforma de la 2a planta de Can Puget (escola música i dependències municipals) amb una inversió prevista de 350.000€ (l’ajuda que es demana és de 200.000€), també s’ha demanat reforma del rocòdrom i pel 2019 actuacions al camp de futbol de millora energètica, vestuaris i/o instal·lació elèctrica. També pel 2019 s’ha sol·licitat ajuda per poder fer canvi de tancaments al Pompeu Fabra i també obres a la cuina. Per acabar comenta també que s’ha sol·licitat ajudes també per la biblioteca i teatre centre (equipament de butaques i equipament escenotècnic) i pel canvi de sistema de fred i calefacció del mercat municipal. 

Medi Ambient – Maica Bassas

La regidora felicita a les entitats i escoles que han participat a la 7a mostra d’arbres de Nadal reciclats que es poden veure exposats a la plaça.


Imatges relacionades

Escut Ajuntament de Manlleu

Data de modificació: 20/12/2017 12:43:23

Amb la col·laboració de:
 • Logo de la Diputació de Barcelona

manlleu, capital del Ter