Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Logotip de l'Ajuntament de Manlleu Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Cerca
[Tancar]

14/12/2017

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Lloc: sala de sessions (2n. pis) de la Casa de la Vila de Manlleu
Data: 19 de desembre de 2017
Hora: 19.30 h

ORDRE DEL DIA:

 

A) ACTA SESSIÓ ANTERIOR:

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

 

B) RESOLUCIONS DE GOVERN:

2. Aprovació del pressupost de l'exercici 2018

3. Aprovació de la plantilla municipal per al 2018

4. Aprovació massa salarial personal laboral sector públic per l'exercici 2018

5. Percepció de paga extra desembre 2012 de càrrecs electes del mandat 2011-2015

6. Modificació del Pla de Desenvolupament i de Carrera Professional

7. Designa del directiu públic professional de director/a dels mitjans de comunicació locals.

 

C) PROPOSTES I MOCIONS:

-------------------------------

 

D) CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN:

8. Coneixement dels acords de la Junta de Govern Local, des de la darrera sessió plenària ordinària

9. RESOLUCIONS:

  • Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia i de les regidories que tenen competències delegades, des de la darrera sessió plenària ordinària.LIDA
  • Resolució de nomenaments interins i contractacions laborals per urgència i sense previ procés selectiu.

10. Informació de les regidories

11. Precs i preguntes


Imatges relacionades

Escut Ajuntament de Manlleu

Data de modificació: 14/12/2017 14:05:54

Amb la col·laboració de:
  • Logo de la Diputació de Barcelona

manlleu, capital del Ter