Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Logotip de l'Ajuntament de Manlleu Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Cerca
[Tancar]

20/7/2016

Ple ordinari de juliol 19/07/2016

RESOLUCIONS DE GOVERN:

 

S’aprova amb els vots a favor d’ERC, MES, CIU, ICV i N/A, l’abstenció del PSC i el vot en contra de la CUP:   

  • Modificació de crèdit                                                                                        

Aprovar la modificació del pressupost mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdit per import de 24.447,74 €, finançats amb baixes d’altres aplicacions. 

Les noves necessitats venen determinades per la inversió en nous equips de tractament de la informació, així com les obligacions derivades de la signatura del conveni amb la Fundació Balmes (CERM).  

Es dóna compte:    

  • Donar compte del decret de liquidació de l'exercici 2015 

L’Ajuntament de Manlleu té un resultat pressupostari positiu de 1.133.475,88 euros i el romanent de tresoreria és de 358.492,63 euros.  

S’aprova per unanimitat: 

  • Aprovació festes locals per a l'any 2017 

S’aprova que les següents dates siguin fixades com a festes locals de Manlleu per a l’any 2017:

  • Dijous dia 13 d’abril - Dijous Sant
  • Dilluns dia 5 de juny - Pasqua Granada 

S’aprova per unanimitat: 

  • Aprovació del Projecte Educatiu de Ciutat (PEC) 

Aprovar el Projecte Educatiu de Ciutat (PEC) de Manlleu, amb l’objectiu de reforçar la presència de l’educació en l’agenda de la ciutat i fomentar una participació que hi estigui compromesa, per tal que sigui un focus de debat i actuació transversal en tots els àmbits del municipi. 

Tota la informació referent al PEC es pot consultar a: Info del PEC http://transparencia.manlleu.cat/participacio/processos-participatius/projecte-educatiu-de-ciutat-pec.htm  

S’aprova per unanimitat: 

  • Adhesió al Pla Marc Igualtat per raó d'orientació sexual i identitat de gènere d'Osona 

L’Ajuntament de Manlleu va aprovar per unanimitat la moció contra l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia que implicava el compromís d’elaboració d’un pla local contra la LGTBIfòbia. L’Ajuntament de Manlleu conjuntament amb els ajuntaments de Vic i Torelló, la Mancomunitat La plana i el Consell Comarcal han treballat conjuntament el Pla marc d’igualtat per raó d’orientació sexual i identitat de gènere d’Osona.  d’una forma participativa i acompanyada d’un procés de diagnòstic. El Pla és el resultat d’aquest treball conjunt que pretén apropar-se a la realitat de cada municipi a través de l’adhesió i adaptació. A més, està en consonància amb les línies de treball que s’estan duent a terme des de la Generalitat de Catalunya. 

Més info del pla : http://www.talcomsom.org/2016/07/02/presentacio-pla-marc-digualtat-per-rao-dorientacio-sexual-i-identitat-de-genere/  

El punt 7: Modificació puntual núm. 27 del PGOU a l’àmbit del sector del Poquí es retira de l’ordre del dia. 

 

PROPOSTES I MOCIONS: 

Podeu consultar els textos i acords de les mocions a: http://manlleu.cat/pl3/descobrir/noticies/id54/convocatoria-de-sessio-ordinaria-del-ple-de-l-ajuntament.htm  

S’aprova amb els vots a favor d’ERC, MES, CIU, PSC, ICV i N/A, i l’abstenció de la CUP: 

  • Moció de reconeixement a l'esportista manlleuenca Elisabet Martínez Garcia 

INFORMACIÓ DE LES REGIDORIES

 

Promoció Econòmica i Joventut 

A nivell de Promoció Econòmica el regidor comenta que el proper dissabte dia 23 de juliol es celebrarà la 2a mostra d’entitats manlleuenques d’arrels tradicionals a partir de les 5 de la tarda. La mostra coincidirà amb la mabiganga de juliol que també tindrà lloc el dissabte a la plaça Fra Bernadí. 

El regidor Eudald Sellarès comenta que a nivell de joventut s’està treballant amb Fes-te Jove. S’han reunit Fes-te Jove, Joventut, Policia Local i Mossos d'Esquadra per millorar i coordinar temes de seguretat per la població, participants i organització. De la mateixa manera per a minimitzar les molèsties que alguns dels actes poden causar a la ciutadania. 

Avui, dimecres 20 de juliol, es farà la projecció, en el marc del Festival de cinema a la fresca de Manlleu, del drama Alabama Monroe i s’acabarà el cicle el proper dimecres dia 27 amb el film rus Leviatan. 

Promoció Social i Personal

La regidora Dolors Collell explica que s‘han revisat les rutes i els horaris del transport adaptat, gestionat per ADFO, per adequar-los a les necessitats de les famílies i a la realitat del servei. S’han posat en marxa els nous horaris de recollida, s’acabaran d’ajustar durant aquests dies i al setembre s'informarà a les famílies dels canvis del servei: horaris i l’ordre definitiu de recollida.

Alcaldia

L’alcalde comenta que del 12 al 17 d’agost Manlleu celebrarà la Festa Major. El divendres 5 d’agost s’iniciarà Fes-te Jove, que es celebrarà del 5 al 15. 

L’alcalde aprofita per felicitar a la pregonera d’enguany, Mercé Puntí, que es troba entre el públic assistent al ple. 

Serveis Territorials i Esports

Enric Vilaregut comenta que a partir de l’1 d’agost es portarà a terme el canvi de gespa del  camp de futbol. Està previst que l’actuació s’allargui com a màxim fins el 5 de setembre. Continuant amb urbanisme explica que el 25 de juliol s’iniciarà també l’actuació de reforma del terra de la piscina coberta. L’actual paviment està en mal estat i es substituirà per una solució convencional amb peces de gres antilliscant. L’actuació durarà entre 4 i 5 setmanes. Finalment comenta també que està previst que el 15 de setembre hi hagi ja instal·lat el nou mobiliari de la biblioteca. El regidor comenta també que s’està a punt de rebre el projecte de la 2a fase del teatre Centre. 

Seguretat Ciutadana 

La regidora comenta que estan al cas, i comparteixen, el malestar de ciutadania i comerços per la seguretat ciutadana, ja que les últimes setmanes s’ha notat un augment de les actituds delictives i les infraccions comeses contra la propietat en el nostre municipi, especialment a comerços, habitatges i interior de vehicles. Des d’aquesta regidoria es fa un treball conjunt i continuat amb mossos, amb la fiscalia de menors, amb DGAIA i també amb la regidoria de Serveis Socials i s’estan intensificant, tant les tasques de prevenció, com les de control. La regidora destaca la importància de la col·laboració ciutadana tant per prevenir com per denunciar fets delictius. 

La regidora aprofita per agrair i felicitar tant a professionals com particulars la seva col·laboració en l’extinció de l’incendi que va tenir lloc a Mas Torrents la setmana passada.   

Medi Ambient i Pagesia

La regidora comenta que s’ha sol·licitat un ajut de 50.000 Euros a la Diputació de Barcelona per la millora del camí de Sant Jaume al santuari del Puig-agut (Lourdes). També explica que s’està treballant en el disseny de materials per iniciar la campanya de millora de la matèria orgànica que es finançarà amb l’ajut de 35.065,70 Euros concedit pel MAGRAMA. Per acabar Maica Bassas comenta que els dies 18, 20 i 22 de juliol diversos grups de nens i nenes del casal municipal d’estiu visitaran els horts de Can Sanglas.


Data de modificació: 20/07/2016 13:53:52

Amb la col·laboració de:
  • Logo de la Diputació de Barcelona

manlleu, capital del Ter