Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Logotip de l'Ajuntament de Manlleu Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Cerca
[Tancar]

13/7/2017

Publicat l’Informe de retorn de la participació ciutadana de la fase d’Avanç del POUM de Manlleu

Des d’ahir, a la web del POUM, es pot consultar el recull de les opinions, propostes i inquietuds de la ciutadania respecte al futur urbanístic del municipi, resultat de les sessions de participació ciutadana realitzades en els últims mesos.

Durant la tardor de 2016, concretament al novembre, es va donar el toc d’inici al procés de participació associat a la redacció del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Manlleu, el POUM, amb l’objectiu d’oferir diverses eines i canals per tal de recollir aportacions, punts de vista, expectatives, etc. en relació al futur urbanístic del municipi. 

El procés de participació s’ha dissenyat ajustant-se a les diferents fases de tramitació que cal seguir per a l’aprovació definitiva del POUM, tal com es recull al Programa de Participació Ciutadana del POUM de Manlleu. A juliol de 2017, han conclòs les diverses accions i eines previstes per a la fase d’Avanç del POUM, que han estat: 

  • Sessions de participació ciutadana presencials obertes a tota la ciutadania, cadascuna de les quals es va enfocar en un àmbit temàtic (Medi ambient i sostenibilitat urbana, Activitats econòmiques i serveis als ciutadans, Mode de desenvolupament urbà i mobilitat).
  • Tallers amb els joves, realitzats als centres d’educació secundària per tal d’obrir el debat i la reflexió sobre el Manlleu del futur entre el col·lectiu juvenil.
  • Breu enquesta en línia i al tríptic bustiat als habitatges del municipi, pensada per captar les principals expectatives i necessitats de la ciutadania en relació al POUM.
  • Bústia ciutadana a la web del POUM, on es podien fer arribar comentaris i suggeriments de qualsevol mena relacionats amb l’àmbit del POUM.
  • Aportacions derivades del procés de consulta a les administracions i el públic interessat, posterior a l’aprovació de l’Avanç.

A partir de les aportacions recollides a través dels mecanismes anteriors s’ha confeccionat l’Informe de retorn de la participació en aquesta fase, el qual ja es pot consultar i descarregar a través de la web del POUM, a l’apartat de Documentació, on també estan disponibles altres documents relacionats amb l’elaboració de POUM.     

Si bé aquest informe permet donar a conèixer els resultats recopilats amb les accions participatives a qualsevol persona interessada en els treballs de redacció del POUM, l’objectiu principal és fer arribar a l’equip redactor aquestes aportacions i propostes perquè les puguin tenir en compte a l’hora de concretar la proposta de planejament per al municipi de Manlleu. 

Ara per ara, el procés de participació segueix actiu a través de la bústia ciutadana de la web però, en tant que s’avanci amb els treballs de redacció del POUM per a l’aprovació inicial, està previst activar altres eines participatives. Concretament, un cop definides les principals actuacions recollides al POUM, però amb caràcter previ a la seva aprovació inicial, es convocarà de nou a la ciutadania i als consells sectorials per realitzar una ruta guiada per donar a conèixer on es preveu concentrar els principals creixements i quines actuacions ambientals, socials i de mobilitat es volen fer. Aquestes “Passejades amb vistes al futur” volen mostrar en directe com serà Manlleu en l’horitzó del POUM. 

Per estar al cas de tot el relacionat amb l’elaboració del POUM cal recordar que l’element central és la web del POUM, que aglutina tota la documentació disponible i l’actualitat del POUM així com un espai de comunicació per fer arribar dubtes, comentaris i/o suggeriments. 

Informe de retorn de la participació ciutadana de la fase d’Avanç del POUM de Manlleu: http://www.poummanlleu.com/docs/Informe_retorn_participaci%C3%B3_Avan%C3%A7_POUM.pdf


Imatges relacionades

170713 plànol_poum

Data de modificació: 13/07/2017 12:27:34

Amb la col·laboració de:
  • Logo de la Diputació de Barcelona

manlleu, capital del Ter