Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Logotip de l'Ajuntament de Manlleu Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Cerca
[Tancar]

19/5/2017

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Lloc: sala de sessions (2n. pis) de la Casa de la Vila de Manlleu
Data: 23 de maig de 2017
Hora: 19.30 h

ORDRE DEL DIA:

 

A) ACTA SESSIÓ ANTERIOR:

 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

 

B) RESOLUCIONS DE GOVERN:

 

2. Donar-se per assabentat del canvi de denominació del grup municipal CiU a grup municipal PDeCAT-CiU

3. Modificació de la plantilla 1.2017

4. Aprovació inicial de l'ordenança reguladora del soroll i les vibracions del municipi de Manlleu; i del mapa de capacitat acústica que assigna els nivells d'immissió al territori.

5. Modificació de l'ordenança fiscal núm. 17. Taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal i la utilització de les instal·lacions esportives.

6. Modificació de l'Ordenança fiscal núm. 25. Taxa per la prestació de serveis de l'escola bressol.

7. Liquidació del pressupost de l'exercici 2016

8. Modificació del pressupost. Crèdits extraordinaris exp. 18/2017

9. Modificació del pressupost. Crèdits extraordinaris i suplements de crèdit exp. 21/2017

10. Donar compte al Ple de l'estat d'execució del pressupost de l'exercici 2017

11. Informes trimestrals llei de morositat 2017

 

C) PROPOSTES I MOCIONS:

 

12. Moció per a la denúncia i eradicació del transfuguisme a l'Ajuntament de Manlleu

13. Moció per a la retirada de plaques i honors al Sr. Jordi Pujol i Soley

14. Moció per a la construcció d'un carril bici i el seu itinerari de vianants associat entre les ciutats de Manlleu i Vic

 

D) CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN:

 

15. Coneixement dels acords de la Junta de Govern Local, des de la darrera sessió plenària ordinària

16. RESOLUCIONS:

- Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia i de les regidories que tenen competències delegades, des de la darrera sessió plenària ordinària.

17. Informació de les regidories

18. Precs i preguntes


Data de modificació: 23/05/2017 13:15:04

Amb la col·laboració de:
  • Logo de la Diputació de Barcelona

manlleu, capital del Ter