Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Logotip de l'Ajuntament de Manlleu Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Cerca
[Tancar]

11/4/2017

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Lloc: sala de sessions (2n. pis) de la Casa de la Vila de Manlleu
Data: 18 d'abril de 2017
Hora: 19.30 h

ORDRE DEL DIA:


A) ACTA SESSIÓ ANTERIOR:


1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior


B) RESOLUCIONS DE GOVERN:


2. Aprovació de la carta de serveis de l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)
3. Modificació del pressupost. Crèdits extraordinaris i suplements de crèdit. Exp. 11/2017
4. Modificació Ordenança Fiscals núm. 5 reguladora de l'impost de construccions, instal·lacions i obres
5. Modificació Ordenances Fiscals núm. 12 reguladora de les taxes per la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local


C) PROPOSTES I MOCIONS:


6. Moció de rebuig a la sentència del TSJC: La Justícia no és política
7. Moció en commemoració del 86è aniversari de la proclamació de la 2a república
8. Moció per a l'abandó del glifosat i els herbicides de la jardineria municipal pel compliment de la normativa sobre biocides. Cap a una jardineria ecològica.


D) CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN:


9. Coneixement dels acords de la Junta de Govern Local, des de la darrera sessió plenària ordinària
10. RESOLUCIONS
- Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia i de les regidories que tenen competències delegades, des de la darrera sessió plenària ordinària.
- Resolucions de nomenaments interins i contractacions laborals per urgència i sense previ procés selectiu.
11. Informació de les regidories
12. Precs i preguntes


Data de modificació: 18/04/2017 15:01:20

Amb la col·laboració de:
  • Logo de la Diputació de Barcelona

manlleu, capital del Ter