Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Logotip de l'Ajuntament de Manlleu Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Cerca
[Tancar]

23/6/2016

Ordre del dia del Ple del mes de juny

Convocatòria de sessió ordinària del ple del mes de juny. Data: dimarts 28 de juny a les 19.30h a la sala de sessions de l'Ajuntament de Manlleu.

ORDRE DEL DIA:


A) ACTA SESSIÓ ANTERIOR:
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

 

B) RESOLUCIONS DE GOVERN:
2. Acord de col·laboració entre l'Ajuntament de Manlleu i la Fundació Universitària Balmes (Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya)
3. Modificació RLT 3.2016
4. Modificació de la plantilla 2.2016
5. Modificació puntual núm. 1 del PPU de la Teuleria (Normes urbanístiques illes 5 i 6, articles 27 i 39).

 

C) PROPOSTES I MOCIONS:
6. Moció per a declarar el municipi de Manlleu Ciutat promotora de la renda garantida ciutadana
7. Moció per uns Plens municipals participatius a Manlleu
8. Moció de suport a la Facultat de medicina de la UVic-UCC

 

D) CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN:
9. Coneixement dels acords de la Junta de Govern Local, des de la darrera sessió plenària ordinària
10. RESOLUCIONS
Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia i de les regidories que tenen competències delegades, des de la darrera sessió plenària ordinària.
Resolucions que preveuen expressament donar-ne compte al Ple municipal.
Relació de decrets de contractacions urgents de personal.
11. Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia i de les regidories que tenen competències delegades, des de la darrera sessió plenària ordinària.
12. Informació de les regidories
13. Precs i preguntes


Data de modificació: 27/06/2016 13:19:46

Amb la col·laboració de:
  • Logo de la Diputació de Barcelona

manlleu, capital del Ter