Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Logotip de l'Ajuntament de Manlleu Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Cerca
[Tancar]

16/3/2017

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Lloc: sala de sessions (2n. pis) de la Casa de la Vila de Manlleu
Data: 21 de març de 2017
Hora: 19.30 h

ORDRE DEL DIA:

 

A) ACTA SESSIÓ ANTERIOR:

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

 

B) RESOLUCIONS DE GOVERN:

2. Prendre coneixement de la memòria del Síndic Municipal de Greuges. Anys 2015 i 2016

3. Resolució d'al·legacions i aprovació definitiva de l'Ordenança de Transparència i Administració Electrònica.

4. Modificació del pressupost. Crèdits extraordinaris Exp. 06/2017

5. Modificació Ordenança Fiscal núm. 11 reguladora de les taxes per la prestació de serveis generals i realització d'activitats administratives

6. Modificació Ordenança Fiscal núm. 18. Taxa per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals.

 

C) PROPOSTES I MOCIONS:

--------------------------------------

 

D) CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN

7. Coneixement dels acords de la Junta de Govern Local, des de la darrera sessió plenària ordinària

8. RESOLUCIONS

   - Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia i de les regidories que tenen competències delegades, des de la darrera sessió plenària ordinària

9. Informació de les regidories

10. Precs i preguntes


Data de modificació: 16/03/2017 15:09:34

Amb la col·laboració de:
  • Logo de la Diputació de Barcelona

manlleu, capital del Ter