Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Logotip de l'Ajuntament de Manlleu Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Cerca
[Tancar]

20/1/2017

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE GENER DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Lloc: sala de sessions (2n. pis) de la Casa de la Vila de Manlleu
Data: 24 de gener de 2017
Hora: 19.30 h

ORDRE DEL DIA:


A) ACTA SESSIÓ ANTERIOR:
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior


B) RESOLUCIONS DE GOVERN:
2. Subrogació préstec BBVA núm. 2010 -1- BBVA02 a Caixa d'Enginyers per millora de les condicions actuals.
3. Aprovació de la incorporació de l'Ajuntament de Manlleu com a patró de la Fundació Sant Tomàs
4. Pròrroga del termini d'informació pública de l'avanç de la formulació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM)
5. Aprovació provisional del Pla de Millora Urbana de les parcel·les números 40-41 del Pla Parcial de la Teuleria (carrer de la teuleria 14-16).
6. Verificació de la incorporació al document de la modificació puntual número 26 del PGOU, als àmbits discontinus del sector del Pla de Millora Urbana de Can Brocato i del carrer Rusiñol números 40-42, de les prescripcions de l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya central de 23.9.2016


C) PROPOSTES I MOCIONS:
------------------------------


D) CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN:
7. Coneixement dels acords de la Junta de Govern Local, des de la darrera sessió plenària ordinària
8. RESOLUCIONS
- Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia i de les regidories que tenen
competències delegades, des de la darrera sessió plenària ordinària.
- Resolucions de nomenaments interins i contractacions laborals per urgència i
sense previ procés selectiu
9. Informació de les regidories
10. Precs i preguntes


Data de modificació: 24/01/2017 12:20:30

Amb la col·laboració de:
  • Logo de la Diputació de Barcelona

manlleu, capital del Ter