Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Logotip de l'Ajuntament de Manlleu Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Cerca
[Tancar]

26/6/2020

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Lloc: sala de sessions (2n. pis) de la Casa de la Vila de Manlleu
Data: 30 de juny de 2020
Hora: 18.30 h

ORDRE DEL DIA:


A) ACTA SESSIÓ ANTERIOR:
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior. 26/05/2020. ASG/90/2020


B) RESOLUCIONS DE GOVERN:
2. Prendre coneixement de la Memòria del Síndic de Greuges de Manlleu. Octubre 2018/desembre 2019. ASG/102/2020
3. Rectificació anual de l'inventari general de béns i drets de l'Ajuntament de Manlleu, tancat a 31 de maig de 2020. ASG/58/2020


C) MOCIONS:
4. Adhesió als nous compromisos de reducció d'emissions derivats del Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses pel clima i l'energia. ASG/101/2020
5. Moció de suport a l'activitat industrial de Nissan a Catalunya. ASG/93/2020
6. Adhesió pel Ple la declaració institucional del 28 de juny, dia internacional de l'orgull LGBTI del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. IGT/4/2019


D) CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN:
7. Donar compte dels Decrets d'Alcaldia i de les resolucions de les regidories amb competències resolutòries delegades del núm. 748 al núm. 933, pel període comprès entre els dies 21 de maig al 1 de juny de 2020. ASG/100/2020
8. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local, corresponents als números:
17, de data 19 de maig. Exp. ASG/84/2020
18, de data 26 de maig. Exp. ASG/91/2020
19, de data 2 de juny. Exp. ASG/92/2020
20, de data 9 de juny. Exp. ASG/95/2020
9. Informació de les regidories
10. Precs i preguntes


Imatges relacionades

ajuntament_esq

Data de modificació: 26/06/2020 11:53:38

Amb la col·laboració de:
  • Logo de la Diputació de Barcelona

manlleu, capital del Ter