Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Logotip de l'Ajuntament de Manlleu Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Cerca
[Tancar]

19/10/2016

Ple ordinari d’octubre 18/10/2016

RESOLUCIONS DE GOVERN:

 

S’aprova per unanimitat: 

 •          Aprovar el Protocol per a l'abordatge de la violència masclista dins l'àmbit de la parella a Manlleu

El protocol ha estat elaborat per diferents tècnics de diferents Àrees de l’Ajuntament, del CAP Manlleu, Policia Local i Mossos d’Esquadra amb l’objectiu de millorar l’atenció i la qualitat de resposta. Podeu consultar el protocol aquí:

http://transparencia.manlleu.cat/accio-de-govern/plans-i-estrategies/protocol-per-a-l-abordatge-de-la-vi

 

S’aprova per unanimitat: 

 •          Aprovació calendari fiscal de l'exercici 2017 (adjuntem a la notícia el calendari fiscal 2017)

Es dóna compte de l’informe trimestral Llei Morositat any 2016 que es pot consultar aquí:

http://transparencia.manlleu.cat/dades-economiques/proveidors-i-facturacio/periode-mitja-de-pagament.htm 

 

S’aprova amb els vots a favor d’ERC, MES, PSC, ICV i N/A i els vots en contra de CIU i la CUP: 

 • Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2017 - Ordenança General

De cara a l’exercici 2017, l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals es modifica per tal d’adaptar els seus preceptes als canvis normatius que s’han produït últimament. 

 • Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2017 - OF 3 IVTM

Consisteix en la modificació de la bonificació per vehicles antics,  s’estableix una bonificació del 100% per als vehicles que tinguin una antiguitat superior a 30 anys i una bonificació del 50% per reducció en les emissions dels vehicles, per aquells turismes que produeixen emissions de CO2 inferiors a 92 gr./km. 

 • Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2017 - OF 4 IIVTNU

El mortis causa en general no experimenta cap increment, la plusvàlua s’incrementa quan ve motivada per una compra venda. 

 • Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2017 - OF 5 ICIO

La modificació de l’Ordenança fiscal núm. 5 reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, de cara a l’any 2017, consisteix en modificar els beneficis potestatius i es contemplen més bonificacions per a petits comerços. 

 • Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2017 - OF 11 Taxes serveis generals

L'Ordenança fiscal núm. 11 reguladora de les taxes per la prestació de serveis generals i realització d'activitats administratives es modifica per tal d’adequar les tarifes que preveu a l’increment dels costos dels serveis. 

 • Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2017 - OF 12 Taxa ús domini públic

L'Ordenança fiscal núm. 12 que regula les taxes per la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local es modifica i s’afegeix la taxa per talls de carrers. 

 • Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2017 - OF 21 Taxes serveis intervenció administrativa

L'Ordenança fiscal núm. 21 reguladora de les taxes per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l'inici de les activitats es modifica per tal d’adequar les tarifes que preveu a l’increment dels costos dels serveis. Es defineixen bonificacions en la quota tributària per a empreses de nova creació (25%) i per a empresa de nova creació d’economia social i solidària (50%) 

 

El punt 12 de l’ordre del dia: Aprovació de la publicació i exposició dels documents de l'avanç de planejament de la formulació del pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) es treu de l’ordre del dia i s’emplaça a tractar-se en un ple extraordinari. 

 

S’aprova amb els vots a favor d’ERC, MES, PSC i N/A i l’abstenció de CIU, CUP i ICV: 

 • Aprovació del pla econòmic financer pels exercicis 2015-2017 

S’ha incomplert la regla de despesa, fet que obliga a la elaboració d’un Pla Econòmic Financer. Aquest incompliment de la regla de la despesa és a causa de l’execució de les despeses relacionades amb l’ampliació de l’ETAP i la determinació per mutu acord del preu just de l’expropiació forçosa de terrenys del pla parcial del Mas ocupades anticipadament per destinar-les a sistema d’equipaments comunitaris. 

El pla econòmic financer preveu per a les anualitat de 2016 i 2017 una reducció del deute per sota del 71%.

 

2015

2016

2017

Endeutament total

17.028.306€

14.318.709€

12.201.008€

Ingressos nets operacions corrents

19.730.652€

17.190.968€

17.322.743€

% endeutament

86,30%

83,29%

70,43%

  

INFORMACIÓ DE LES REGIDORIES

Noves Tecnologies, Transparència i Atenció ciutadana

La regidora comenta s’han iniciat ja les obres a la 1a planta de l’ajuntament per tal de crear l’Oficina d’Atenció Ciutadana centralitzada. La regidora demana d’una banda disculpes a ciutadania i regidors i regidores per les molèsties que aquestes obres puguin causar. La regidora agraeix al personal de l’ajuntament d’una banda l’adaptació a tots els canvis proposats i d’altra banda l’esforç que fan aquests dies per continuar donant servei malgrat estar enmig de la zona d’obres. 

Promoció Econòmica i Joventut 

El regidor explica que tenen ja els resultats de les enquestes de Porc i Cervesa i que les valoracions són positives. Dels resultats se n’han extret reptes i idees de millora per a properes edicions.

A nivell de comerç comentar que el proper cap de setmana es celebra un nou retail tour amb comerciants de Manlleu, que enguany visitaran Viena. Donant continuïtat i executant accions recollides al FES Manlleu Eudald Sellarès comenta que s’està treballant en l’enllumenat de Nadal des de Comerç i conjuntament amb Urbanisme.  També es treballa en la 3a edició del MGA, per tornar a convertir en galeries d’art locals comercials buits de Manlleu. I continuant amb les peticions sorgides del FES Manlleu comenta que la modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2017 - OF 21 Taxes serveis intervenció administrativa aprovada avui contempla subvencions en la quota tributària per a la creació de noves empreses, anant en la línia de fer de Manlleu un espai amable i atractiu on instal·lar empreses de nova creació. Continuant amb promoció econòmica comenta que es treballa en el coworking lab amb l’objectiu de poder-lo obrir durant el mes de desembre.  

El regidor comenta que la fira Adropta’m, de conscienciació contra el maltracte animal, va tenir una bona acollida i es va valorar positivament.

També explica que l’OPE va assistir a la fira d’economia social i solidària celebrada a Arbúcies.

Com a novetat Eudald Sellarès comenta que s’ha signat un conveni amb lavola per a què la ciutadania de Manlleu pugui utilitzar l’aplicació l’Energiòmetre, d’estalvi energètic, que estarà disponible en breu.

Per acabar el regidor felicita a Can Carrera amb motiu dels seu 70è aniversari.

Hisenda

La regidora Marta Alsina destaca que avui s’ha signat l'acord regulador de les condicions de treball dels treballadors de l’ajuntament. Amb la negociació s’ha obtingut l’acord de tots els representants i la regidora agraeix al personal aquest gest, doncs el marge de negociació era molt poc. 

Promoció Social i Personal 

Dolors Collell explica que via 2 plans d’ocupació s’iniciarà una acció de suport als menjadors escolars, espais que degut a l’alt nombre de nens i nenes usuaris necessiten més atenció educativa. El Consell Comarcal d’Osona també ha agafat el compromís de revisar i augmentar el nombre de personal dedicat a aquestes tasques. Actualment Manlleu té 270 beques aprovades i 43 pendents de resoldre, l’Ajuntament de Manlleu aporta 11.817€ com a complement a aquestes beques menjador.

La regidora recorda que els dies 20, 21 i 22 d’octubre es farà una recollida de roba de llit i tovalloles per poder donar resposta a les famílies que s’adrecen a “El Rober”, de Dones Solidàries. 

Alcaldia

Àlex Garrido comenta que la setmana passada es va fer l’acte d’inauguració de la nova biblioteca, equipament imprescindible per la ciutat de Manlleu.

L’alcalde comenta també que amb només 24 hores han participat gaire bé 300 persones al procés participatiu per a l’elecció del nom de 3 carrers de Manlleu. Àlex Garrido comenta que es pot votar tant digital com presencialment i anima a tothom a participar-hi.

Serveis Territorials i Esports 

El regidor comenta que han finalitzat una part de les accions definides en el pla d’accessibilitat de la ciutat de Manlleu. Des de la brigada municipal es continuarà treballant en aquestes millores, que a dia d’avui ja permeten tenir accessible per a persones amb mobilitat reduïda tot el passeig de Sant Joan i la part alta del Vilamirosa. 

Seguretat Ciutadana, Participació Ciutadana, Salut Pública i Gent Gran 

La regidora explica que el passat 1 d’octubre va finalitzar la Setmana de la Gent Gran amb un acte homenatge a les persones que han format part de l’ASVAT a l'Hospital Sant Jaume.

Carme Trillas amplia les dades d’Adropta’m, la trobada animalista que ha comentat el regidor Eudald Sellarès. Hi van assistir més de 200 persones i es van concretar 3 adopcions i 1 acollida. En el marc de la fira es va constatar la desconeixença referent a la tinença d'animals potencialment perillosos per part de la ciutadania i per tant aquest és un tema important a treballar des de la regidoria. Continuant amb Salut Pública, la regidora comenta que a finals de mes s’organitzaran al centre cívic uns tallers i xerrades refernts a la higiene bucal destinats tant a nens i nenes com a pares i mares. La regidora aprofita per agrair a la Farmàcia Mataró la seva col·laboració, ja que a través d’ells s’ha aconseguit productes i materials per a la realització d’aquests tallers.

La regidora comenta que els dies 11 i 12 de novembre tindrà lloc una nova edició del mercat d’intercanvi de Temps x Temps, i que en el marc de la recollida de roba per a l’intercanvi també es recollirà roba blanca per al Rober de Dones Solidàries. Les peces restants del Mercat d’intercanvi de Temps x Temps es lliuraran com cada any a aquesta entitat.

Carme Trillas explica que ahir, dilluns 17, va tenir lloc a l’Ateneu el Monòleg i presentació del llibre “Conversaciones con una teta” de Lola Galván, que aborda el tema del càncer de mama. 

Medi Ambient i Pagesia

La regidora Maica Bassas comenta que la tècnica de Medi Ambient ha realitzat un informe on es recullen les ampliacions de servei des que el Consell Comarcal d’Osona presta el servei de neteja viària i recollida de deixalles que abans prestava Foment. Aquest informe es farà arribar als regidors i regidores.


Imatges relacionades

161018 calendari_fiscal

Data de modificació: 19/10/2016 11:50:12

Amb la col·laboració de:
 • Logo de la Diputació de Barcelona

manlleu, capital del Ter