Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Logotip de l'Ajuntament de Manlleu Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Cerca
[Tancar]

24/4/2020

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Lloc: sala de sessions (2n. pis) de la Casa de la Vila de Manlleu mitjançant videoconferència
Data: 28 d'abril de 2020
Hora: 18.30 h

La sessió es durà a terme de manera telemàtica per la situació de crisi sanitària causada per la pandèmia del COVID-19, d’acord amb el que recull la DA 3a de DL7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica. 

ORDRE DEL DIA:


A) ACTA SESSIÓ ANTERIOR:
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior


B) RESOLUCIONS DE GOVERN:
2. Aprovació del document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM)


C) PROPOSTES I MOCIONS:
3. Moció de suport a la lluita contra el Coronavirus
4. Moció per la derogació de la LRSAL i la Llei d'Estabilitat Pressupostària com a mesura necessària per afrontar la nova crisi social i econòmica


D) CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN:
5. Coneixement dels acords de la Junta de Govern Local, des de la darrera sessió plenària ordinària
6. Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia i de les regidories que tenen competències delegades, des de la darrera sessió plenària ordinària.
7. Informació de les regidories
8. Precs i preguntes


Data de modificació: 28/04/2020 13:30:43

Amb la col·laboració de:
  • Logo de la Diputació de Barcelona

manlleu, capital del Ter