Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Logotip de l'Ajuntament de Manlleu Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Cerca
[Tancar]

22/4/2020

375.000 euros de subvencions directes a famílies i empreses de Manlleu per reduir l’impacte de la COVID-19

El passat 19 de març l’Ajuntament de Manlleu publicava les 10 mesures definides per reduir l’impacte que la COVID-19 provoca en les famílies i el sector econòmic de la ciutat, entre elles ajudes directes. Ara es publiquen ja les bases reguladores per sol·licitar aquestes subvencions.

La Junta de Govern Local d’ahir, 21 d’abril de 2020, va aprovar les bases reguladores de les dues línies de subvencions:

 1. Pla de Reactivació Econòmica municipal. Ajudes directes a empreses del sector comercial, restauració o industrials i també a persones autònomes. Import disponible: 255.000 €
 2. Ajuts econòmics dirigits a persones i famílies en situació de vulnerabilitat econòmica, per tal de pal·liar els efectes sobre l’economia familiar, a conseqüència de l’emergència sanitària desencadenada per el COVID 19 i l’estat d’alarma decretat pel govern espanyol. Import disponible: 120.000€.

El Pla de Reactivació Econòmica Municipal de Manlleu s’ha dotat de 255.000 euros per atorgar subvencions directes a empreses, professionals i autònoms de qualsevol sector empresarial de Manlleu afectats per la crisis del COVID-19.

 

Aquesta convocatòria d’ajuts municipals dóna resposta a l’objectiu de posar en valor i atorgar un reconeixement a les empreses de Manlleu que en els darrers sis mesos (a partir d’1 d’octubre de 2019) han portat a terme accions, activitats, campanyes i inversions de dinamització empresarial i que, malgrat realitzar aquestes accions, el mes de març i a causa de la crisi provocada pel COVID-19 van patir una caiguda d’ingressos, d’activitat i, en conseqüència, de facturació.

Els conceptes i projectes subvencionable són els següents:

 • El manteniment dels locals comercials, de serveis i centres de treball amb activitat empresarial. Aquest concepte es justifica per la importància per la vida de la ciutat de tenir locals comercials i de serveis en concret i espais amb activitat econòmica en general per la qualitat de vida i el benestar de la ciutadania, pel valor social que suposen.
 • Les campanyes de promoció, de màrqueting i de difusió de les activitats empresarials del municipi.
 • El foment de noves activitats i nous serveis de les empreses i d’inversions realitzades per dur-les a terme: promoció de la venda online i de les noves tecnologies en l’activitat empresarial, la creació de manteniment i impuls de nous serveis (serveis a domicili per exemple)
 • La creació de nous productes o bé inversions fetes amb l’objectiu d’oferir nous productes fruït de l’adaptació de l’empresa a les noves necessitats detectades o sorgides en el moment actual.
 • Qualsevol altra activitat, servei o inversió que doni resposta a l’objecte de la convocatòria 

La quantia de la subvenció serà una única quantitat segons la suma de la puntuació assolida en els criteris puntuables: 1.000 €, 600 € o 300 €. La voluntat és poder arribar al màxim nombre d’empreses de les que s’han vist afectades. 

Trobareu la informació ampliada i les bases reguladores de les subvencions a https://femxarxa.cat/destacat/2020/04/ajuts-manlleu/

Recordem que podeu contactar amb el Servei d’OPE Empresa per a més informació sobre el procediment, tràmits i els terminis al 93 8515022 o bé a empresa@manlleu.cat


S’estableix una partida pressupostària de 120.000 € per destinar a aquests ajuts econòmics dirigits a persones i famílies en situació de vulnerabilitat econòmica, per tal de pal·liar els efectes sobre l’economia familiar, a conseqüència de l’emergència sanitària desencadenada per el COVID 19 i l’estat d’alarma decretat pel govern espanyol.

 

Aquests ajuts d’urgència social es gestionaran des de l’Àrea de Promoció Personal i Social de l’Ajuntament de Manlleu. Els ajuts son per persones que han vist reduïts els seus ingressos per causa sobrevinguda (demostrable) per la crisis sanitària actual i son ajuts per cobrir necessitats bàsiques que s’hauran de justificar amb factures posteriors al 14 de març.

Les persones qui vulguin sol·licitar aquestes ajudes han de complir els requisits de vulnerabilitat establerts al BOE i només es podrà presentar 1 sol·licitud per família.

Podran acollir-se a les ajudes les persones qui, a més d’estar en situació de vulnerabilitat d’acord amb l’establert, estiguin afectades per d’alguna de les següents situacions, sobrevingudes com a conseqüència de l’estat d’alerta:

 1. Persones que estaven en actiu treballant per compte d’altre:
 • Afectats per un ERTO total.
 • Afectats per un ERTO parcial.
 • Persones que un contracte temporal que ha finalitzat durant aquest període (la data d’extinció del contracte ja estava fixada amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma) i no tenen dret a la prestació per desocupació. La situació actual farà que els resulti molt difícil poder tornar a trobar feina en un temps relativament reduït.
 1. Persones a l’atur que durant l’estat d’alarma se’ls acaba la prestació d’atur. Davant la dificultat de trobar una nova feina per falta d’ofertes i que no tenen dret a la prestació d’atur.
 2. Persones que treballaven sense contracte laboral (majoritàriament dones en tasques domèstiques i/o de cura de persones) i que, per tant, no poden acreditar pèrdua de feina.
 1. Persones que hagin hagut d’abandonar l’activitat laboral per motius justificats (autònoms, empresaris, artistes i altres situacions)
 2. Altres situacions degudament justificades.

Els ajuts atorgats en el marc d’aquesta convocatòria podran incloure les següents despeses:

 • Pagament de lloguers , hipoteques o altres despeses de l’allotjament habitual
 • Deutes de subministraments ; aigua, llum, gas o altres
 • Pagament de préstecs existents per cobrir necessitats bàsiques
 • Despeses d’alimentació i productes d’higiene personal
 • Electrodomèstics bàsics (en casos d’averies greus i/o necessitat de substitució)
 • Altres conceptes que es puguin considerar indispensables o necessaris justificables per la situació familiar o personal. 

La quantia de la subvenció a concedir a les persones sol·licitants que compleixin tots els requisits exigits en les bases, es calcularà en funció dels membres de la unitat familiar essent l’import màxim de 1.000 € per a unitats familiars de 6 o més membres i 450 € per a unitats familiars d’1 o 2 persones.

Recordem que podeu contactar amb Benestar Social per a més informació sobre el procediment, tràmits, criteris i terminis al 93 8510848 o bé a bsocial@manlleu.cat    


Imatges relacionades

ajuntament_esq

Data de modificació: 29/04/2020 10:23:37

Amb la col·laboració de:
 • Logo de la Diputació de Barcelona

manlleu, capital del Ter