Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Logotip de l'Ajuntament de Manlleu Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Cerca
[Tancar]

29/3/2020

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

La sessió es durà a terme de manera telemàtica per la situació de crisi sanitària causada per la pandèmia del COVID-19, d’acord amb el que recull la DA 3a de DL 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica.

Lloc: sala de sessions (2n. pis) de la Casa de la Vila de Manlleu
Data: 31 de març de 2020
Hora: 19.00 h

ORDRE DEL DIA:


1. Acord sessió telemàtica. Ple de l Ajuntament de Manlleu. Sessió ordinària. 31/03/2020

 

A) APROVACIÓ DE L’ACTA:
2. Aprovació de les actes de les sessions anteriors

 

B) RESOLUCIONS DE GOVERN:
3. Liquidació pressupost municipal 2019
4. Resolucions adoptades pel president contràries a les objeccions efectuades, de les principals anomalies en matèria d'ingressos exercici 2019
5. Informe de control financer 2019
6. Extrajudicials de crèdit. OPA (SOREA), AD-O i F-2020-2 EXP I
7. modificació del pressupost. crèdits extraordinaris i suplements 09/2020 (consignació extrajudicials)
8. Distribució de la capacitat de finançament (Liquidació 2019)
9. Modificació del pressupost. Crèdits extraordinaris i suplements 10/2020
10. Modificació del pressupost. Crèdits extraordinaris i suplements 11/2020
11. Modificació del pressupost. Crèdits extraordinaris i suplements 12/2020
12. informes trimestrals llei morositat i PMP 2019
13. Aprovació d'increment de retribucions complementàries d'alguns llocs de treball de la Relació de Llocs de Treball , d'acord amb el que disposa el Reial Decret llei 2/2020, de 21 de gener, pel que s'aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l'àmbit del sector públic
14. Modificació de la RLT 1/2020
15. Modificació de la plantilla municipal 2020
16. Cessió d'un bé patrimonial de l'Ajuntament a la Generalitat de Catalunya per destinar-lo a la construcció d'un centre d'ensenyament d'educació secundària

 

C) PROPOSTES I MOCIONS:
17. Adhesió del Ple al manifest del 8m 2020 del la FMC i la ACM

 

D) CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN:
18. Coneixement dels acords de la Junta de Govern Local, des de la darrera sessió plenària ordinària
19. Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia i de les regidories que tenen competències delegades, des de la darrera sessió plenària ordinària.
20. Informació de les regidories
21. Precs i preguntes


Imatges relacionades

ajuntament_esq

Data de modificació: 29/03/2020 13:35:41

Amb la col·laboració de:
  • Logo de la Diputació de Barcelona

manlleu, capital del Ter