Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Logotip de l'Ajuntament de Manlleu Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Cerca
[Tancar]

19/3/2020

Manlleu aprova 10 mesures per reduir l’impacte que el COVID-19 provoca en les famílies i el sector econòmic de la ciutat

L’Ajuntament de Manlleu aprova un primer paquet de mesures locals valorades en 416.000 euros per reduir l’impacte econòmic que el coronavirus pot provocar en les famílies i el sector econòmic de la ciutat.

 

 1. Suspensió del calendari fiscal 2020. Activarem de nou el calendari de pagament de tributs una vegada superada la crisis del COVID-19. Es flexibilitzaran i ampliaran els terminis per al pagament de tributs municipals adaptant el nou calendari a les necessitats ciutadanes amb l’objectiu d’afavorir a famílies, autònoms i empreses a gestionar les economies individuals.
 2. Suspensió temporal del pagament de les taxes vinculades a serveis públics sense funcionament durant el COVID-19. Parlem de piscina municipal i escoles bressol.
 • El rebut corresponent al mes de març arribarà SENCER, però en el rebut del mes d’abril (i mesos següents, si s’escau) es descomptarà l’import proporcional dels dies amb servei no prestat, a partir del 14 de març.
 • A aquelles persones o famílies que es donin de baixa del servei en el mes d’abril, se’ls hi retornarà la part corresponent als dies sense servei del mes de març.
 • En el cas dels cursets de natació de caràcter trimestral, les sessions de cursets de piscina corresponents al segon trimestre escolar no gaudides es descomptaran de la quota del tercer trimestre.
 1. Suspensió de la taxa de terrasses per aquells comerços que efectuen el pagament anual. Es procedirà a retornar l’import proporcional als dies de tancament de les activitats exteriors.
 2. Injecció de 255.000 euros al pressupost municipal, sota el paraigua d’un Pla de Reactivació Econòmica municipal. Ajudes directes a empreses del sector comercial, restauració o industrials i també als autònoms més afectats durant la crisis del COVID-19. Aquesta injecció pressupostària s’aprovarà en el proper Ple Ordinari del mes de març.
 3. Injecció de 161.000 euros d’ajudes directes a les famílies més afectades per la crisis del COVID-19. Ajudes de pagament al lloguer, subministraments bà sics, etc. a les persones més vulnerables del municipi. Els destinataris seran per exemple persones que s’han quedat a l’atur, persones que han vist reduïts els ingressos de manera dràstica o persones afectades per ERTO’s. Aquestes ajudes es gestionaran des de l’àrea de Promoció Social i Personal. La injecció pressupostària s’aprovarà en el proper Ple Ordinari del mes de març.
 4. Canvis en l’aprovació de factures per agilitzar els pagaments a proveïdors. Alcaldia tindrà les competències d’aprovació de factures per tal d’aprovar-les amb caràcter diari i no setmanalment com és habitual. Aquesta mesura té l’objectiu d’afavorir la liquiditat de la petita i mitjana empresa que treballa per l’ajuntament i tindrà efectes a partir del divendres 20/03/2020.
 5. Compromís ferm a no trencar cap relació contractual amb empreses proveïdores de l’ajuntament, garantint la continuïtat de serveis, obres i subministraments previstos al 2020.
 6. Garantim que les empreses que presten serveis a l’ajuntament i tenen contracte subscrit segueixin cobrant la quantitat corresponent al personal adscrit al servei, malgrat no puguin per causes de salut pública prestar efectivament el servei. Aquesta mesura pretén evitar els acomiadaments i els procediments de regulació d’ocupació mentre duri l’afectació del COVID-19.
 7. Ubicarem un punt de tramitació i acompanyament a empreses i autònoms a l’Oficina de Promoció Econòmica per centralitzar la informació i tràmit de les diferents ajudes a les que poden optar.
 8. Treballem en una jornada multitudinària de celebració una vegada superada la crisis del COVID-19 que tingui impacte ciutadà i que fomenti l’activitat econòmica a tots els barris de la ciutat de Manlleu. Una jornada festiva i alhora d’agraïment a l’esforç de tothom per les setmanes de confinament. Preveiem un cap de setmana amb participació d’entitats, comerços, restauració, associacions de veïns, etc.

Imatges relacionades

MESURES LOCALS PER REDUIR l’impacte que el COVID-19 provoca en les famílies i el sector econòmic1.png
MESURES LOCALS PER REDUIR l’impacte que el COVID-19 provoca en les famílies i el sector econòmic 2.png

Data de modificació: 19/03/2020 16:19:59

Amb la col·laboració de:
 • Logo de la Diputació de Barcelona

manlleu, capital del Ter