Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Logotip de l'Ajuntament de Manlleu Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Cerca
[Tancar]

26/2/2020

Ple ordinari de febrer

Nota de premsa amb les resolucions de govern, propostes i mocions i informació de les regidories aprovades al ple del mes febrer celebrat ahir, 25 de febrer de 2020

RESOLUCIONS DE GOVERN:

 

 

S’aprova per unanimitat:

 

 • Aprovació del Pla Local de Joves de Manlleu 2020-2023

El Pla Local de Joves de Manlleu 2020-2023 al és un document que recull i concreta les actuacions, agrupades en eixos estratègics, programes i projectes, que han de desenvolupar-se en matèria de joventut durant el període 2020-2023.

Podeu consultar el pla a: http://participa.manlleu.cat/pl3/processos-tancats/id8/pla-local-de-joves.htm

 

 • Adhesió de Manlleu a l'Associació Internacional de Ciutats Educadores

L’Ajuntament de Manlleu vol continuar impulsant i reforçant el potencial de Manlleu com a  Ciutat Educadora, on els diferents agents col·laboren per enriquir la vida dels seus habitants d’acord amb els principis de la Carta de Ciutats Educadores http://www.edcities.org/ca

 

 • Aprovació del Pla normatiu de l'Ajuntament per a l'any 2020 
 • Ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci del Ter

Ratificar les modificacions dels Estatuts del Consorci del Ter adoptades per acord de la seva Assemblea General en data 26.09.2019 referent a l’acceptació de l’entrada dels ajuntaments de Campllong i de Riudellots de la Selva i les quotes dels ajuntaments i consells comarcals.

 

 • Renovació de l'encàrrec de gestió a la Diputació de Barcelona per a l'Assumpció de la Gestió Informatitzada del Padró d'Habitants (AGIPH). Actualització del Conveni-Tipus.

L’actualització del conveni és l’adaptació a la normativa vigent en matèria de protecció de dades, publicat per la Diputació de Barcelona en el BOPB de 18.11.2019.

 

S’aprova amb els vots a favor d’ERC, JxCAT, CUP i N/A i l’abstenció del PSC:

 

 • Denominació de diferents carrers del municipi.

Es proposa al Ple que l’antiga plaça del mercat dels dilluns es denomini plaça de l’1 d’octubre donant compliment així a la moció adoptada el 22/10/19 i denominar la placeta de davant del Museu del Ter, Plaça de les Dones del Ter, pel seu protagonisme en la història tèxtil del Ter.

 

S’aprova per unanimitat:

 

 • Modificació de la plantilla municipal 2020

Amortitzar 1 plaça de tècnic/a mitjà de Professor/a d’autoaprenentatge i crear 1 plaça de tècnic/a mitjà de relacions laborals.

Resum total de places exercici pressupostari 2020: Personal funcionari: 124 / Personal laboral: 65. TOTAL: 189

 

 • Modificació de la RLT 3/2019

Es fan canvis en els requisits de participació per optar a algunes places vacants de la plantilla municipal de llocs de treball de la brigada municipal i canvis que afecten a les retribucions de les perosnes d’Atenció Ciutadana, inspector/a d’obres i tècnic/a TIC i transparència.

 

 • Modificació del pressupost. Crèdits extraordinaris i suplements  05/2020

Aprovar l’expedient  per a la modificació del pressupost mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdit per import de  157.724,01 €, finançats amb baixes d’altres aplicacions (veure imatge adjunta)

 

 • Aprovació d'increment de les retribucions bàsiques i complementàries dels funcionaris, personal laboral i personal directiu de l'Ajuntament per al 2020, d'acord amb el que disposa el Reial Decret llei 2/2020, de 21 de gener, pel que s'aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l'àmbit del sector públic.

Aprovar un increment del 2 per cent, amb caràcter general, de les retribucions bàsiques i complementàries del personal funcionari, personal laboral i directiu professional de l’Ajuntament de Manlleu, amb efectes a partir de l’1 de gener de 2020, a l’empara d’allò previst al Reial Decret llei 2/2020, de 21 de gener de 2020

 

 • Aprovació massa salarial personal laboral sector públic per l'exercici 2020

Aprovar la massa salarial del personal laboral del sector públic local de Manlleu per al 2020, que comprèn la massa salarial del personal laboral de la pròpia entitat local, organismes, empreses i fundacions.

Personal laboral 2020 Ajuntament de Manlleu (sense incloure productivitat ni indemnització fi de contracte programes temporals)

- Total personal laboral fix:    1.539.169,64 € (Seguretat social no inclosa)

- Total personal laboral interí:   315.155,42 € (Seguretat social no inclosa)

TOTAL MASSA SALARIAL 2020: 1.854.325,05 € (Seguretat social no inclosa)

 

 • Compromís canvi de model recollida de residus i sol·licitud subvenció ARC

Mostrar el compromís prioritari de l’Ajuntament de Manlleu en l’impuls i la implantació d’un nou model de recollida de residus al conjunt de la població que substitueixi el sistema anònim d'aportació en contenidors oberts actuals, per un nou sistema personalitzat, amb identificació de les persones usuàries, que permeti un índex més elevat de recollida selectiva i amb un percentatge més baix de residus impropis en cadascuna de les fraccions recollides en els propers anys mitjançant una compra pública d’innovació en matèria de recollida selectiva de residus municipals, destinant-hi els recursos humans, materials i econòmics necessaris per a assolir aquests objectius.

 

S’aprova amb els vots a favor d’ERC, JxCAT, PSC i N/A i l’abstenció de la CUP:

 

 • Aprovació provisional de la modificació puntual número 31 del PGOU a l'àmbit de Mas Maians

Aprovar provisionalment la modificació puntual número 31 del PGOU a l’àmbit del Mas Maians i canviar la qualificació en sòl no urbanitzable: es proposa ampliar la zona rústica a l’est de les instal·lacions existents en una superfície de 31.690 m2, aquest àmbit qualificat de zona de valor agrícola es proposa qualificar de zona rústica.

Es proposa també modificar els apartats 3 i 4 de l’article 85 de les normes urbanístiques del PGOU, relatiu als usos admissibles en el sòl no urbanitzable, amb redactats que afecten a la distinció de grans, mitjanes i petites explotacions i a l’ampliació de les mateixes.

 

S’aprova per unanimitat:

 

 • Adhesió a la campanya “T'ho estàs perdent”.

Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Manlleu en el document de compromís a la campanya #ThoEstasPerdent que té per objectiu promoure una major presència de les dones esportistes als mitjans, contribuint així a avançar a cap a la plena igualtat, trencar estereotips socials i mediàtics respecte a l’esport femení i posicionar-lo com un contingut d’interès i capaç d’atraure grans audiències https://www.thoestasperdent.cat/

 

 

PROPOSTES I MOCIONS

 

Els textos de les mocions es poden consultar com a adjunts a: http://manlleu.cat/pl3/descobrir/noticies/id1248/convocatoria-de-sessio-ordinaria-del-ple-de-l-ajuntament.htm

 

S’aprova amb els vots a favor d’ERC, JxCAT, PSC i N/A i l’abstenció de la CUP:

 

 • Moció per a la millora del civisme i la convivència a la vila (Exp. ASG/44/2020)

 

S’aprova per unanimitat:

 

 • Moció per impulsar una línia diària de bus interburbà entre Osona i la Universitat Autònoma de Barcelona.

 

S’aprova amb els vots a favor d’ERC, JxCAT, CUP i N/A i l’abstenció del PSC:

 

 • Moció del JXCAT de rebuig a la decisió de retirar l'acta de diputat del president Quim Torra.

 

INFORMACIÓ DE REGIDORIES

 

Indústria i Agenda 2030 – David Bosch

 

El regidor comenta que es realitzarà una jornada de “Tecnologies 4.0 i Traçabilitat Alimentària” a Manlleu. L’organitzen LaSalleTec i l’Ajuntament de Manlleu per conèixer i debatre la tecnologia blockchain i les seves possibles aplicacions. La jornada serà el dimecres dia 4 de març de 17 a 19:30 h al Museu del Ter. La jornada comptarà, en primer lloc, amb la presència de persones expertes d’ACCIÓ i d’IRTA, que exposaran l’origen i evolució de la tecnologia blockchain i els seus usos en un sector econòmic amb una forta presència en la nostra comarca, l’agroalimentari. A continuació es durà a terme una taula rodona per conèixer de primera mà iniciatives empresarials i casos d’èxit d’empreses que aposten per introduir tecnologies innovadores en la seva gestió i que apliquen blockchain en la seva activitat quotidiana.

 

El regidor explica també que el passat 3 de febrer es van iniciar unes trobades amb empresaris dels polígons per tenir intercanvi d'opinions en temes de mobilitat, aparcaments, ... en aquesta primera trobada hi va assistir també l’alcalde i van participar-hi una desena d’empresaris.

 

El regidor comenta que el passat dilluns La UVic-UCC i La Salle Manlleu – CEFORTEM van firmar un conveni per impulsar la formació professional a Manlleu. El conveni potenciarà les relacions formatives entre estudiants de grau i de cicle formatiu i estableix les bases de noves ofertes formatives a Manlleu.

 

Hisenda i Joventut – Eduard Robles

 

El regidor explica que s’ha obert una nova edició del Concurs Manga de Manlleu. Del 24 de febrer i fins el 20 d’abril de 2020 estarà obert el període d’entrega de les obres participants al 15è concurs de dibuix manga de Manlleu.

 

Continuant amb joventut el regidor comenta que l’any passat Manlleu es va adherir a la prova pilot del carnet jove municipal i que han augmentat un 200% els beneficis que s'ofereixen a Manlleu i han augmentat el nombre de carnets jove en un 15%. El repte per aquest any serà buscar nous col·laboradors i implementar avantatges en serveis municipals.

 

Educació, Habitatge, Gent Gran i Igualtat – Rafa Cuenca

 

El regidor explica que el passat 19 de febrer s’ha dut a terme la campanya contra la LGTBIfobia a l'esport. Aquesta va ser una iniciativa de Associació LGTB TALCOMSOM a la que es va sumar l’ajuntament i els clubs esportius de la ciutat.

 

El regidor explica també que s’està treballant en els actes del dia 8 de març, s'organitzen 3 exposicions, programes de ràdio i conferències entre d’altres actes. El 20 de febrer es va iniciar el primer dels actes que s’allargaran fins el 31 de març. Els actes centrals es celebraran el dijous dia 5 de març a la plaça Fra Bernadí, es farà la lectura del Manifest pel 8 de Març. Dia Internacional de la dona i homenatge a la manlleuenca Maria Rosa Collell i Domènech, mestra, psicòloga, regidora de Cultura de l’Ajuntament de Manlleu i gran impulsora de la Festa del Serpent. L’acte anirà a càrrec del TEI i TIS de l’INS Antoni Pous i Argila.

 

Seguretat Ciutadana i Protecció Civil – Arnau Rovira

 

El regidor comenta que s’està treballant en el projecte per a la instal·lació de cargoles al solar del darrera de l’ajuntament on s’ubicaran els nous vestuaris de la policia. Ja s’ha obtingut el permís de l’ACA per poder realitzar aquesta actuació.

 

El regidor explica també que el proper dia 12 de març es coneixerà quin és el projecte guanyador de la nova comissaria de policia.

 

Govern Obert, Atenció Ciutadana, Salut Pública i Consum – M. Josep Palomar

 

La regidora comenta que s’ha publicat a dades obertes les dades d'atencions realitzades durant el 2019 des de l’Oficina d’Atenció Ciutadana formada per 6 persones que fan atenció presencial i 2 telefònica i digital. Destacar que s’han atès 17.570 persones, una mitjana de 71 persones al dia. El temps d’espera mitjà és de 8,26 minuts. S’han atès 23.818 trucades, una mitjana de 96 trucades al dia. Les persones usuàries de l’OAC han valorat amb un 7,86 el tracte rebut. Per consultar totes les dades podeu fer-ho a l’apartat d’infografies de  https://dadesobertes-situam.opendata.arcgis.com/

 

Cultura i Mitjans de Comunicació – Eva Font

 

La regidora explica que el dia 6 de març tindrà lloc la inauguració de l’exposició "Des de la nostra pell" exposició de dones artistes manlleuenques que es podrà visitar a Can Puget en el marc del 8M. Continuant amb els actes del 8M destaca que el diumenge dia 8 de març, a les 12 h s’inaugurarà la plaça de les Dones del Ter i l’exposició permanent del Museu del Ter “ Les treballadores del tèxtil al Ter. Una majoria invisible”.  La regidora comenta també que des de Ràdio Manlleu es dedicaran diferents programes al 8M.

 

Serveis Socials – Pere Compte

 

El regidor explica que a partir del mes de març dos educadors de Serveis Socials faran treball de carrer durant unes hores a la setmana. S'ha demanat reforç de personal propi a Generalitat de Catalunya, no de plans d’ocupació, per abordar i treballar amb la realitat d’alguns i algunes joves de Manlleu.

 

Promoció Econòmica – Eudald Sellarès

 

El regidor comenta que s’inicia un nou programa de formació i ocupació per a 18 persones que durant 9 mesos rebran formació i treballaran vinculat a comerç i electricitat.

 

El regidor explica que a primera part de la plantilla de Prysmian que ja no treballa a l’empresa ha rebut l’atenció dels tècnics d’ocupació i empresa de l’OPE complementària a la de l’empresa de recursos humans que treballa amb temes de recol·locació d’aquestes persones. El regidor destaca que d’entre aquestes persones estan sortint també alguns projectes d'emprenedoria.

 

El regidor comenta que es reactiva el treball amb ADIF per veure si es pot tirar endavant algun projecte a l’Estació de Renfe de Manlleu. Això està en fase embrionària i se’n podrà donar informació més endavant.


Imatges relacionades

200225 modificació_pressupost.jpg

Data de modificació: 26/02/2020 15:26:26

Amb la col·laboració de:
 • Logo de la Diputació de Barcelona

manlleu, capital del Ter