Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Logotip de l'Ajuntament de Manlleu Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Cerca
[Tancar]

3/10/2016

La Diputació de Barcelona lliura el projecte modificat d’ampliació del Pont de Can Molas a l’ajuntament

Al projecte inicial s’hi ha afegit, a petició dels veïns de Vista Alegre, una rotonda a l’extrem de l’accés al carrer Barcelona.

El diputat delegat d'Infraestructures Viàries i Mobilitat, Jordi Fàbrega, va visitar dimecres Manlleu per presentar i lliurar a l’alcalde, Àlex Garrido, i al regidor d’Urbanisme, Enric Vilaregut, el projecte d’ampliació del Pont de Can Molas modificat respecte la primera proposta. 

El mes de febrer es va fer una presentació pública del projecte inicial que la Diputació de Barcelona havia redactat per a l’ampliació del Pont de Can Molas. A la presentació els veïns del barri de Vista Alegre, i de tota la ciutat, van expressar algunes problemàtiques i preocupacions que tenien, i algunes s’han pogut incorporar al projecte i d’altres s’estan treballant directament amb tècnics de l’Ajuntament de Manlleu. De les peticions dels veïns destacar que s’ha inclòs al projecte una rotonda a l’extrem de pont per on s’accedeix al carrer Barcelona.   

Està previst que l’actuació d’ampliació i millora del pont de Can Molas comenci durant el primer semestre de 2017. L’ajuntament i la Diputació es comprometen a treballar per a que el pont estigui obert al trànsit rodat, encara que sigui de forma provisional, per la campanya de Nadal 2017-2018. 

A nivell intern, s’està treballant un document consensuat entre les diferents àrees de l’ajuntament per resoldre temes d’aparcament, neteja, emergències, salut i policia local que poden afectar als veïns del barri de Vista Alegre. Paral·lelament es fan trobades entre ajuntament i portaveus de l’associació de veïns del barri per intentar trobar les millors solucions a les inquietuds dels veïns i veïnes. 

L’objectiu de l’actuació és augmentar la seguretat estructural un cop analitzades les patologies de la llosa actual, que està en mal estat, ampliar la secció del pont per tal de millorar l’ample de pas de vehicles i tenir voreres que compleixin els mínims establerts en la normativa d’accessibilitat. Actualment, la secció existent al pont compta amb carrils de 2,8m d’ample, on difícilment es creuen dos autocars, i voreres mínimes (0,80m) on els vianants no es poden creuar sense envair la calçada. La nova secció tipus de Can Molas és la següent:

 

Calçada

2 carrils (3,0m) + vorals (0,3m)

  6,6m

Contenció

2 Ampits metàl·lics (0,45m)

  0,9m

Voreres

2 voreres (1,5m)

  3,0m

Baranes externes

2 x 0,1m

  0,2m

Ample total de la secció tipus

 

10,7m

 

L’actuació d’ampliació també té per objectiu la millora del pont de pedra amb les tasques de rehabilitació previstes. 

Les principals actuacions que s’hi portaran a terme es resumeixen a continuació: 

 • Muntatge serveis afectats que han de continuar en funcionament
 • Talls de trànsit i modificacions i mesures necessàries de l’entorn
 • Enderroc en diferents fases de la llosa actual condicionant el pas de vianants per itineraris canviants
 • Execució nova llosa amb els serveis (també en diferents fases).
 • Rehabilitació del pont de pedra.
 • Instal·lació de baranes i barreres de seguretat.
 • Instal·lació de nou enllumenat.
 • Instal·lació de la senyalització.
 • Urbanització de l’entorn de l’accés del costat de Vista Alegre.
 • Acabats

Data de modificació: 03/10/2016 14:41:28

Amb la col·laboració de:
 • Logo de la Diputació de Barcelona

manlleu, capital del Ter