Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Logotip de l'Ajuntament de Manlleu Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Cerca
[Tancar]

16/5/2019

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Lloc: sala de sessions (2n. pis) de la Casa de la Vila de Manlleu
Data: 21 de maig de 2019
Hora: 19.30 h

ORDRE DEL DIA:

A) ACTA SESSIÓ ANTERIOR:

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

B) RESOLUCIONS DE GOVERN:

2. Informes trimestrals llei morositat i PMP 2019

3. Donar compte al Ple de l'estat d'execució trimestral de l'exercici 2019

4. Modificació del pressupost. Crèdits extraordinaris i suplements exp. 25/2019

5. Rectificació de l'inventari general de béns i drets de l'Ajuntament de Manlleu tancat a 10 de maig de 2019

6. Aprovació definitiva del projecte d'urbanització del PAU II.B del PPU del Verdaguer

C) PROPOSTES I MOCIONS

D) CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN:

7. Coneixement dels acords de la Junta de Govern Local, des de la darrera sessió plenària ordinària

8. RESOLUCIONS:

  • Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia i de les regidories que tenen competències delegades, des de la darrera sessió plenària ordinària.
  • Resolucions que preveuen expressament donar-ne compte al Ple municipal.

9. Informació de les regidories

10. Precs i preguntes


Imatges relacionades

ajuntament_esq

Data de modificació: 16/05/2019 15:18:26

Amb la col·laboració de:
  • Logo de la Diputació de Barcelona

manlleu, capital del Ter