Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Logotip de l'Ajuntament de Manlleu Logotip de l'Ajuntament de Manlleu
Cerca
[Tancar]

20/3/2019

Ple ordinari de març 19/03/2019

Nota de premsa amb les resolucions de govern i mocions aprovades al ple del mes de març celebrat ahir, dimarts dia 19 de març de 2019.

 

RESOLUCIONS DE GOVERN: 

Es pren coneixement del punt 2: 

 • Prendre coneixement de la renúncia d'una regidora del grup d'ERC - JFM - AM 

Per la vinculació d’aquest punt amb el punt 8 es debaten conjuntament els punts 2 i 8: Informe al Ple de totes les resolucions adoptades pel president de l'entitat local contràries a les objeccions efectuades per la intervenció municipal de l'exercici 2018, així com les principals anomalies detectades en matèria d'ingressos. (veure imatge 1 i 2)


Es dóna compte: 

 • Donar compte de la liquidació del Pressupost 2018 

Prendre coneixement de l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Manlleu de l’exercici 2018.

La liquidació es podrà consultar una vegada se n’hagi donat compte al ple en aquest enllaç:

http://transparencia.manlleu.cat/dades-economiques/liquidacions-pressupostaries/comptes-i-liquidacio-2018.htm  


S’aprova amb els vots a favor d’ERC, MES, N/A i PDeCAT, l’abstenció del PSC i ICV i el vot en contra de la CUP: 

 • Distribució de la capacitat de finançament (Liquidació 2018) 

El 28 de febrer de 2019 per decret d’alcaldia es va aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2018, posant de manifest les següents magnituds: 

- Resultat Pressupostari Ajustat: 2.493.012,49 euros.

- Capacitat de Finançament: 2.798.584,05 euros.

- Saldo de Romanent de Crèdits: 11.054.307,48 euros.

- Romanent de Tresoreria per Despeses Generals: 2.986.267,05 euros. 

Es proposa destinar la capacitat de finançament de 2.798.584,05  euros com es detalla a continuació i per aquests ordre:

1.-  Atendre les obligacions pendents de l’exercici 2018 per import de 306.979,99 euros.

2.- Destinar a inversions financerament sostenibles en els termes previstos en la disposició addicional 16 del TRLHL. unes inversions per import global de 637.137,20 euros (veure imatge 3  

3.- Destinar a operacions d’endeutament l’import de 1.354.149,88 euros. Retenir de la capacitat de Finançament la quantia de 200.000 euros. 

L’import de 1.354.149,88 euros es destinaran de la forma següent: 

No s’hauria d’apel·lar al endeutament de dues operacions de crèdit, 833.484,31 euros corresponents a un préstec per la nova prefectura de policia local i 150.000,00 euros corresponents a un préstec per la promoció d’habitatge social i amortitzar anticipadament 2 préstecs: (veure imatge 4)  


S’aprova amb els vots a favor d’ERC, MES, N/A, PDeCAT, PSC i ICV i l’abstenció de la CUP: 

 • Reconeixement extrajudicial de crèdits. 

Reconèixer a favor dels creditors per import de 187.231,41 €, la prestació de serveis, subministraments i treballs diversos, ja que es tracta de prestacions efectivament realitzades i conformades oportunament per les diferents àrees. 

Reconèixer l’obligació corresponent a la liquidació de l’exercici 2017 a favor de  l’empresa Sociedad Regional de Abastamiento de Aguas, SAU, amb CIF núm. A08146367, per la gestió del Servei de Subministrament d’Aigua Potable de Manlleu, per import de 103.551,68 euros 

 • Modificació del pressupost. Crèdits extraordinaris i suplements 12a/2019 

Aprovar l’expedient  per a la modificació del pressupost mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdit per import de  922.418,20 €, finançats amb càrrec al romanent líquid de tresoreria i baixes d’altres aplicacions. 

Aquesta modificació és per fer front i les factures comentades al punt 5 i finançar accions comentades a la distribució de la capacitat de finançament (Liquidació 2018) amb càrrec al romanent líquid de tresoreria.


S’aprova amb vots a favor d’ERC, MES i N/A, abstenció del PDeCAT i PSC i vot en contra de la CUP i ICV: 

 • Modificació del pressupost. Crèdits extraordinaris i suplements 12/2019 

Aprovar l’expedient  per a la modificació del pressupost mitjançant suplements de crèdit per import de  60.000€, finançats amb càrrec al romanent líquid de tresoreria. 

Aquesta modificació és per fer front al pagament d’hores extres a Policia Local per fer un reforç nocturn.


S’aprova amb les vots a favor d’ERC, MES, ICV i PSC i abstenció de PDeCAT, CUP i ICV:

 • Aprovació de la plantilla municipal per al 2019 

Aprovar la plantilla municipal per al 2019, tal i com s’assenyala a continuació

Resum total de places exercici pressupostaris 2019:

Personal funcionari: 131

Personal laboral: 67

TOTAL: 198 

 • Modificació de la RLT 1/2019 (veure imatges 5, 6 i 7)

 PROPOSTES I MOCIONS 

S’aprova per unanimitat: 

 • Moció presentada per la CUP per declarar Manlleu antifeixista i en favor de la convivència en la diversitat 

Text de la moció http://manlleu.cat/pl3/descobrir/noticies/id1004/convocatoria-de-sessio-ordinaria-del-ple-de-l-ajuntament.htm

 

INFORMACIÓ DE REGIDORIES 

Participació Ciutadana – Maite Gallifa

La regidora explica que estan treballant en una nova edició de la primavera encantada i vinculat a aquesta campanya el dijous dia 4 d’abril a les 5 de la tarda a Can Puget es farà un taller per aprendre a decorar balcons i finestres.

Maite Gallifa comenta també que el proper diumenge dia 24 de març es farà una nova edició de la caminada per la convivència i el civisme. 

Medi Ambient i Pagesia – Maica Bassas 

La regidora comenta que el 22 de març es celebra el dia mundial de l’aigua. En el marc d’aquesta celebració la deixalleria obsequiarà amb un kit de d’estalvi d’aigua a les persones qui portin oli per reciclar. Es farà també un conta contes a la Biblioteca municipal amb aquesta temàtica de l’aigua.

La regidora explica també que a primers d’abril es celebrarà una nova edició de la Setmana Ambiental, tindrem una ecoestació que passarà pels diferents barris de Manlleu i vol destacar d’entre les activitats que es realitzaran, que els alumnes d’ESO de tots els instituts participaran en una plantada d’esqueixos al vora Ter. La regidora comenta també que es farà una recollida de residus tòxics i perillosos per a empreses. 

Promoció Econòmica – Eudald Sellarès 

El regidor explica que s’està treballant des de l’OPE un programa de compra energètica conjunta per a empreses. El regidor també comenta que actualment hi ha 2 parades en traspàs al Mercat Municipal de Manlleu.

Per acabar el regidor explica que s’està treballant perquè Manlleu aculli, en el marc de Porc i Cervesa 2019, el 2n concurs internacional de cervesa artesana de Catalunya sota la certificació del Beer Certification Program. 

Educació – Marta Alsina 

A partir del curs 2019-2020 l’Institut Antoni Pous comptarà amb un nou cicle formatiu de grau mitjà de conducció activitats físico-esportives en el medi natural que complementarà l’oferta de cicles de formació professional pública de la nostra ciutat. 

Alcaldia, Cultura i RRHH – Àlex Garrido 

L’alcalde comenta que avui hi ha hagut eleccions sindicals a l’ajuntament i que la jornada ha transcorregut amb total tranquil·litat. Es poden consultar els resultats a la web municipal. 

Urbanisme i Esports – Enric Vilaregut 

El regidor fa un repàs de com estan actualment les obres en curs:

 • S’està pavimentant amb grava ciment el camí de Sant Jaume fins a Lurdes. En aquesta fase s’arribarà fins a Diumeres.
 • Les obres de la Miranda ja han començat, estan treballant amb el fer el camí alternatiu
 • La 3a pista del pavelló municipal està en fase final d'execució
 • Les obres de Can Puget estan avançant en el procés de forjat de la 1a planta
 • El canal està tancat perquè baixa poca aigua pel riu i si obrim el canal correm el risc de no garantir el cabal ecològic
 • Les obres de la passera estan aturades degut a que dijous passat vam tenir inspecció de l'ACA i per criteri de prudència s'han aturat temporalment per resoldre unes diferències de criteri entre l’inspector de l’ACA i els tècnics que porten el projecte 

Per acabar el regidor fa un reconeixement al CP Manlleu per la organització de la Final Four d'hoquei femení que ha tingut lloc aquest passat cap de setmana. 

Serveis Socials, Igualtat i Joventut – Rafa Cuenca 

El regidor explica que el Departament de treball afers socials i famílies ha concedit  4 places públiques al Centre de dia Josep Roqué que es podran gestionar des de l’ajuntament.

Pel que fa Salut Pública i consum el regidor comenta que hi ha tres campanyes obertes: Campanya del Pla Aterra de prevenció de drogodependències (assessorament i tallers sota el lema beub per establiments d’oci i per prevenir el consum d’alcohol), una campanya per informar de l’Oficina del Consumidor (horaris, dubtes, ...) i una tercera campanya referent a la neteja d'orins de gossos al carrer, de la que s’ha fet un díptic que es bustiarà a totes les llars amb gossos censats i es lliuraran unes ampolles per fer la neteja d’orins de gossos al carrer a qui vingui a censar un gos o a propietaris que ja el tinguin censat. 

Noves Tecnologies, Transparència, Atenció Ciutadana i Habitatge – M. Josep Palomar 

La regidora explica que s’ha iniciat la signatura biomètrica, i amb això el ciutadà pot signar electrònicament els tràmits de l’OAC. També referent a l’Oficina d’Atenció Ciutadana la regidora comenta que es farà una enquesta de satisfacció per veure si s'han complert els compromisos adquirits quan es va crear l’OAC centralitzada.

La regdiora comenta també que l’Ajuntament de Manlleu ha estat reconegut de nou amb un dels premis d’administració oberta del consorci AOC, enguany ocupant el primer lloc dels municipis de la nostra categoria. La regidora explica també que avui s’ha lliurat el premi del concurs “les dones” que es va fer amb motiu del 8M i que proposava cercar unes respostes en el portal de dades obertes.

Per acabar la regidora comenta que de nou l’Ajuntament de Manlleu ha rebut el segell infoparticipa pel compliment dels 100% dels 52 indicadors que avaluen des del Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural del Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació de la UAB. La regidora destaca que des del 2013, any rere any aconseguim aquest segell i que es fa un pas més i també es treballa per aconseguir assolir també els 80 indicadors marcats per la ITA, dels que estem en un grau d’assoliment del 90%.


Imatges relacionades

190319 Imatge1_informe.jpg
190319 Imatge2_informe.jpg
190319 Imatge3_capacitat_finançament.jpg
190319 Imatge4_capacitat_finançament.jpg
190319 Imatge5_RLT.jpg
190319 Imatge_6_RLT.jpg
190319 Imatge7_RLT.jpg

Data de modificació: 20/03/2019 13:37:32

Amb la col·laboració de:
 • Logo de la Diputació de Barcelona

manlleu, capital del Ter